Pasabide-eskaera

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Bide publikoaren aprobetxamendurako baimena edo lizentzia eskatzea, ibilgailuak espaloietatik eraikin pribatuetan sartu ahal izan daitezen; hori jabari publikoaren erabilera komun berezia da.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten pertsona fisiko eta juridikoak

Ordezkaritza: eskaerak egiteko, erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko, errekurtsoak jartzeko, egintzak bertan behera uzteko eta beste pertsona baten izenean eskubideei uko egiteko ordezkaritza egiaztatu egin beharko da.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1. Eskaera orria, eredu normalizatuari jarraiki egina.

2. Eskatzailearen NANa.

Lokalaren kokapen-planoa, kalea eta zenbakia aderazita.

3. Lokalaren krokisa, ibilgailu-plazak adierazita.

4. Lokalaren erabilera.

5. Sarbidearen zabalera.

6. Espaloia jatea beharrezkoa den adieraztea. Hala egin behar izatera, obra txikietarako lizentzia eskatu beharko da.

7. Ordezkapen idatzia, hala badagokio.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Bertan Bulegoa
  San Juan 5 20130 URNIETA
  7:30-14:30
  943008000
  943008037

     Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Postetxean) honako helbidera zuzenduta:
    • Urnietako Udala
     San Juan 5 20130 URNIETA

     Bestelako erregistro bulegoak:
    • Estatuko Administrazio Orokorra, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia
     URNIETA

         ZENBAT KOSTATZEN DA?

         . - Ibilgailuak espaloietatik sartzea eta bide publikoaren erreserba egitea
         5 ibilgailu arteko gaitasuna duten lokal edo garajeak (ate bakoitzeko)58
         5 ibilgailu arteko gaitasuna duten lokal edo garajeak, aparkaleku erreserba dutenak (pasabidea) (ate bakoitzeko)152
         Aparkaleku bakoitzeko 5 ibilgailu baino gehiagorako gaitasuna duten lokal edo garajeetan. Nahitaezkoa da aparkalekuen erreserba egitea (pasabidea); tarifaren barruan sartuta dago (komunitatearen ordainagiri bateratua) (3,5 m arte)16
         Industria pabiloietan201
         Pasabide xaflaren prezioa37

         PROZEDURAREN EPEA

         • Aurreikusitako epea: 15 egun
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

         ARAUDI APLIKAGARRIA

         ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

         1. Eskabide-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

         2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

         3. Hirigintza Sailari bidaltzea.

         NORK ONARTU BEHAR DU?

         Alkatea

         IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

         Ez dagokio

         OHARRAK

         1. Emandako baimenek balioa galduko dute jarduera aldatzen denean, lokalaren erabilera aldatzen denean edo titularra aldatzen denean. Halakorik gertatuz gero, beste baimen bat eskatu beharko da.

         2. Ezin da elementu finkorik jarri, ez metalikorik, ez eta bestelako materialetakorik ere, arrapala gisa erabiltzeko.

         3. Eskatzailearen kontura egingo da espaloi-jatea, eta zerbitzu teknikoek egindako oharrak bete beharko dira.

         4. Bai lokala egokitzeko eta baita zintarria eta espaloia egokitzeko ere, obrak egiteko lizentzia eskatu beharko da.

         5. Bost ibilgailu baino gehiago gordetzeko ahalmena duten lokalak badira edo 100 m2 baino gehiagoko lokalak badira, edo lokala biltegi, konponketa-tailer, ibilgailu-erakusketa eta antzekoetarako erabili nahi bada, lehenik jarduera-espedientea izapidetuko da, eta beharrezko dokumentazio teknikoa aurkeztuko da.

         6. Pasabideari baja emateko, eskaera egin beharko da eta pasabide-xafla aurkeztu; horrez gainera, obra txikietarako lizentzia eskatu beharko da, espaloia lehen zegoen bezala uzteko eta pasabidearen margoa kentzeko.

         7. Pasabide-eskubidea ordaindu egin beharko da beheraguneak dauden bitartean.

         8. Pasabide-baimena ezezta daiteke interes publikoko arrazoiengatik.

         DATU PERTSONALEN BABESA

         Tratamendu jarduera: HIRIGINTZAREN KUDEAKETA

         Helburua eta zilegitasuna: Erregistroa, kudeaketa, lokalen erabileraren baimenak eta bide publikoaren erabilera, lizentziak (baratz ekologikoak) eta Hirigintzako espedienteen jarraipena, Toki Araubideko Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen arabera eta sektoreko legedi aplikagarriaren arabera (2/2006 Legea, Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa).

         Aurreikusitako lagapenak:Datu pertsonalak gaian eskuduntza duten beste Administrazio Publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie, hala nola, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari.

         Oharra: Interesdunak bere datuetarako sarbidea, zuzenketa, ezabatze eskubideak, eta horien tratamendua mugatzeko edo horri kontra egiteko eskubideak ditu, jakinarazpen bat bidaliz Udaleko helbidera edo dbo-dpd@urnieta.eus posta elektronikora.

         Informazio gehiago: tratamenduko jardueren erregistroa [PDF]