Lurrak mugitzeko lizentzia

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Lizentzia hau ematen da edozein lur-motatan lur-mugimenduak eta inauste- eta lautze-lanak egiteko.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten pertsona fisiko eta juridikoak

Ordezkaritza: eskaerak egiteko, erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko, errekurtsoak jartzeko, egintzak bertan behera uzteko eta beste pertsona baten izenean eskubideei uko egiteko ordezkaritza egiaztatu egin beharko da.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1. Eskaera orria, eredu normalizatuari jarraiki egina.

2. Interesdunaren NANa.

3. Lurrak mugitzeko lanez arduratuko diren goi-mailako eta erdi-mailako teknikarien izendapena.

4. Proiektu tekniko ikus-onetsia, ondoko hauek jasoko dituena:

 1. Planoak, gutxienez 1/500 eskalakoak, eta sestra-kurbak metrorik metro adierazita; aurrez dagoen lur-zatiketa eta lur-zatien jabetzak azalduko dira, bai eta bertan dauden eraikinak eta zuhaitzak ere. Beharrezkoak diren profilak sartuko dira.
 2. Memoria: obren plano topografikoaren?jatorrizkoaren eta aldatutakoaren? ezaugarriak, neurriak eta aipamenak, eta etapen plangintza jasoko da; segurtasuneko baldintza teknikoak, eta erremateko ezpondetaraino finkatuta dauden guneak egiaztatu beharko dira.
 3. Beste administrazio batzuen txostena (URA eta Biodibertsitate Departamentua):
  • Mugimendua < 500.000 m3-koa bada, interesdunak ekarri beharko ditu.
  • Mugimendua > 500.000 m3-koa bada, interesdunak ekarri ahalko ditu, eta, bestela, Udalak berak eskatuko ditu.

5. Ordezkapen idatzia, hala badagokio.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Bertan Bulegoa
  San Juan 5 20130 URNIETA
  7:30-14:30
  943008000
  943008037

     Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Postetxean) honako helbidera zuzenduta:
    • Urnietako Udala
     San Juan 5 20130 URNIETA

     Bestelako erregistro bulegoak:
    • Estatuko Administrazio Orokorra, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia
     URNIETA

         ZENBAT KOSTATZEN DA?

         . - Bestelako lizentzia eta dokumentuak
         Arau subsidiarioen aldakuntza3.521
         Plan Bereziak2.314
         Plan partzialak2.314
         Zehazpen Estudioak1.207
         Urbanizazio proiektuak2.314
         Ihardukera programak2.314
         Birsailkatze edo kooperazio proiektuak2.314
         Konpentsazio proiektuak2.314
         Lurren mugitzea52
         Partzelazioak52
         Lizentziak luzatzea52
         Hirigintzako kontsultak42

         PROZEDURAREN EPEA

         • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa, baldin eta plangintzaren eta legediaren aurkakoa ez bada.

         ARAUDI APLIKAGARRIA

         ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

         1. Eskabide-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

         2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

         3. Hirigintza Sailari bidaltzea.

         NORK ONARTU BEHAR DU?

         Alkatea

         IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

         Ez dagokio

         OHARRAK

         Lurrak mugitzeko lizentzia eman arren ez da inolako konpromisorik hartuko gero eraikitzeko lizentzia emateko edo hirigintzako proiektua onesteko.

         Bide publikoetatik igaro behar izanez gero, bide publikoa okupatzeko lizentzia eskatu beharko da.

         DATU PERTSONALEN BABESA

         Tratamendu jarduera: HIRIGINTZAREN KUDEAKETA

         Helburua eta zilegitasuna: Erregistroa, kudeaketa, lokalen erabileraren baimenak eta bide publikoaren erabilera, lizentziak (baratz ekologikoak) eta Hirigintzako espedienteen jarraipena, Toki Araubideko Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen arabera eta sektoreko legedi aplikagarriaren arabera (2/2006 Legea, Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa).

         Aurreikusitako lagapenak:Datu pertsonalak gaian eskuduntza duten beste Administrazio Publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie, hala nola, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari.

         Oharra: Interesdunak bere datuetarako sarbidea, zuzenketa, ezabatze eskubideak, eta horien tratamendua mugatzeko edo horri kontra egiteko eskubideak ditu, jakinarazpen bat bidaliz Udaleko helbidera edo dbo-dpd@urnieta.eus posta elektronikora.

         Informazio gehiago: tratamenduko jardueren erregistroa [PDF]