Familia ugarien titulua

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Familia ugariei izaera hori aitortzen dien titulu ofiziala da, eta onura batzuk lortzeko balio du.

NORK ESKA DEZAKE?

Honako kide hauek dituztenak dira familia ugariak:

 • Hiru seme-alaba edo gehiago ditu(zt)en aurreko ahaide bat edo bi, komunak izan edo ez.
 • Bi seme-alaba, komunak izan ala ez, ditu(zt)en aurreko ahaide bat edo bi, bietako bat gutxienez minusbaliatua bada edo lanerako ezindua baldin badago.
 • Bi seme-alaba, komunak izan ala ez dituzten bi aurreko ahaide, biak minusbaliatuak badira, edo gutxienez, haietako batek %65eko edo gehiagoko minusbaliotasun gradua baldin badu, edo lanerako ezinduak baldin badaude.
 • Aita edo ama banatuak edo dibortziatuak, hiru seme-alaba edo gehiagorekin, komunak izan ala ez, nahiz eta famili unitate desberdinetan egon, betiere bere ekonomia-mendekotasunean baldin badaude, nahiz eta ez bizi ezkontza-egoitzan.
 • Bi seme-alaba dituen aita edo ama, baldin eta beste gurasoa hil bada.
 • Umezurtz diren bi anai-arreba edo gehiago, tutoretza, harrera edo zaintzan daudenak eta tutorearekin, hartzailearekin edo zaintzailearekin bizi direnak, baina ez daudenak haien menpe.
 • 18 urtetik gorako hiru anai-arreba umezurtz edo gehiago, edo bi anai-arreba umezurtz bietako bat minusbaliatua bada, elkarrekin bizi eta elkarren artean ekonomia-mendekotasunadutenean.

Familia Ugariaren baldintza onartzeko edo mantentzeko seme-alabek bete beharrekoak honako hauek dira:

 • Ezkongabeak izan eta 21 urte baino gutxiago eduki, minusbaliatuak badira edo lanerako ezinduak badaude izan ezik. Adin muga 25 urte arte luzatu ahal izango da ikasketengatik.
 • Aurreko ahaidearekin edo ahaideekin bizi (ikasketek, lanak... eragindako aldi baterako banaketak ez du elkarbizitza apurtzen).
 • Aurreko ahaideekiko ekonomia-mendekotasuna izan.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

- Eskaera orria, eredu normalizatuari jarraiki egina.

- Ordezkapen idatzia, hala badagokio.

- Familiako kide guztien NANa, baldin badaukate.

- Familia-liburuaren fotokopia konpultsatua.

- Titulu-eskaeran agertzen diren seme-alabek gurasoekiko mendekotasun ekonomikoa dutela egiaztatzen duten agiriak (PFEZ, nominak, langabezia-txartela...).

- Eskatzaileak bere adinerako ikasketa egokiak edo lanpostu bat lortzeko ikasketak egin dituela egiaztatzen duten agiriak, 21 eta 25 urte bitartean, biak barne, dituzten seme-alaben kasuan.

- Tituluaren eskaeran agertzen diren pertsonetako batek lanerako desgaitasuna eta/edo ezintasuna badu: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak emandako elbarritasun-ziurtagiria (noiz berrikusi behar den adieraziko da, hala badagokio) eta/edo desgaitasun-egoera iraunkor absolutu edo baliaezintasun handia egiaztatzen duen agiria.

- Tutoretza, harrera iraunkorra edo aurreadopziozkoa, alarguntasuna, banantzea edo dibortzioa egiaztatzen duen agiria, halako egoeraren bat alegatu bada.

- Banandurik edo dibortziaturik egonez gero, epaiaren eta hitzarmen arautzailearen kopia.Tituluan etxe berean bizi ez diren ondorengoak sartzeko eskatuz gero: gurasoak horrekin ados daudela dioen akordioa eta mantenu-betebeharra ezartzen duen ebazpen judiziala.

Beste nazionalitate batzuetako eskatzaileentzat, aurrekoaz gain:

a) Europar Batasuneko herrialde kideetako nazionalak (edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordiokoak):

- Eskatzailea Gipuzkoan bizi dela egiaztatzen duen agiria, eta, EBko edo AEEEko beste estatu kide batean biziz gero, familia-unitateko gurasoetako batek gutxienez Gipuzkoan inoren kontura edo bere kontura jarduera bat egiten duela egiaztatzen duen agiria.

b) Beste herrialde batzuetako nazionalak:

- Bizileku-baimena.

- Familia-libururik izan ezean, seme-alaben jaiotza-agiria.

TITULUA BERRITZEA:

- Aurreko titulua aurkeztea.

- Egoera berezirik edo aldaketarik izanez gero, hori egiaztatzen duten agiriak aurkeztea:elbarritasuna, ikaslea, mendekotasun ekonomikoa, alarguntasuna, banantzea edo dibortzioa, tutoretza, harrera...

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Bertan Bulegoa
  San Juan 5 20130 URNIETA
  7:30-14:30
  943008000
  943008037

      Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Postetxean) honako helbidera zuzenduta:
     • Urnietako Udala
      San Juan 5 20130

           ZENBAT KOSTATZEN DA?

           Doan

           PROZEDURAREN EPEA

           • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
           • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
           • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

           ARAUDI APLIKAGARRIA

           ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

           Espedientea Gipuzkoako Foru Aldundiari bideratu.

           NORK ONARTU BEHAR DU?

           Gipuzkoako Foru Aldundia

           IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

           Ez dagokio

           OHARRAK

           DATU PERTSONALEN BABESA

           Tratamendu jarduera: GIZARTE EKINTZA

           Helburua eta zilegitasuna: Gizarte laguntzekin lotutako eskabideen eta espedienteen kudeaketa, Toki Araubideko Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduren 5eko 12/2008 Legearen arabera.

           Aurreikusitako lagapenak:Datu pertsonalak Gizarte-ekintza arloan eskuduntza duten Administrazio Publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie, hala nola, Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari edo beste foru-erakunde eta erakunde pribatu batzuei.

           Oharra: Interesdunak bere datuetarako sarbidea, zuzenketa, ezabatze eskubideak, eta horien tratamendua mugatzeko edo horri kontra egiteko eskubideak ditu, jakinarazpen bat bidaliz Udaleko helbidera edo dbo-dpd@urnieta.eus posta elektronikora.

           Informazio gehiago: tratamenduko jardueren erregistroa [PDF]