Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntza

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Ohiko bizileku gisa erabiltzen den etxebizitzaren alokairua partzialki ordaintzen laguntzeko laguntza ekonomikoa da, etxebizitza alokairu-erregimenean duten edo deialdi honetako eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko epean egiteko konpromisoa hartzen duten biztanle-talde batzuentzat.

Zehazki, honako hauek izango dira laguntzaren hartzaileak: 18 eta 35 urte bitarteko gazteak, banandutako edo dibortziatutako pertsonak, desagertutako izatezko bikoteak eta guraso bakarreko familiak.

Onuradunak bere gain hartutako alokairua ordaintzeko erabiliko da laguntza, gutxienez 12 hilabetetako iraupena eta hilean gehienez 700€-ko errenta duten kontratuetan, betiere diru-laguntza hau arautzen duten oinarrietan ezarritako baldintzak denboraldi horretan mantentzen badira.

Kontzeptu beragatik beste erakunde edo instituzio batzuetatik laguntzak jasotzen ari diren eskatzaileak ezin izango dira horren onuradun izan.

DEIALDIA 2021

NORK ESKA DEZAKE?

Honako baldintza espezifiko hauek ere betetzen dituzten pertsonak edo bizikidetza-unitateak izan daitezke onuradunak

 • Etxebizitzarik ez izatea, salbu eta herentzia edo dohaintza bidez eskuratutako etxebizitzaren baten titularkide badira.

Hala ere, jabe izan ahalko dira, baldin eta banantze, dibortzio edo izatezko bikotea iraungitzearen ondorioz etxebizitza beste ezkontideari edo bikotekide ohiari esleitu bazaio.

 • Eskatzaileak eta bizikidetza-unitateak etxebizitzan erroldatu beharko dute.

Beste pertsona batzuk erroldatuta baleude, haien erroldan baja ematea eskatu beharko lukete.

 • Tolosarekin lotura izatea: bizikidetza-unitateko pertsonek gutxienez hiru urtez jarraian egon behar dute udalerrian erroldatuta eskaera egiteko unean, edo bost urtez jarraian erroldatuta egon behar izan dute beste une batean.
 • Diru-sarrera ekonomikoak:
  • Eskatzailea pertsona bakarra bada: urtean 3.000 eta 28.000 euro gordin bitartean.
  • Eskatzaileak bi pertsona edo gehiago badira: urtean 3.000 eta 35.000 euro gordin bitartean.

Banandutako, dibortziatutako edo iraungitako izatezko bikoteen kasuan, seme-alaben mantenuagatiko pentsioari dagozkion zenbatekoak eta hileko hipoteka-kuoten zenbatekoa kenduko dira.

 • Kapital-errentetatik eratorritako etekin gordina urtean 601,10 euro baino gehiago ez izatea.
 • Onuradunek ez dute familia-loturarik izan behar errentatzailearekin, odolkidetasunezko edo ahaidetasunezko bigarren mailara arte.
 • Etxebiden izena emanda egon beharko dute edo izena emateko eskabidea aurkeztu.

Nolanahi ere, onuraduntzat jotzeko, egiaztatu beharko da betetzen direla 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan, 887/2006 Errege Dekretuaren 18.etik 29.era bitarteko artikuluetan eta Tolosako Diru-laguntzen Oinarri Orokorretan ezarritako baldintzak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Deialdian izena emateko eskaerak Tolosako Udalaren ereduaren arabera egin beharko dira.

Eskabide horrekin batera, alokairurako laguntzak emateko 2021. urteko deialdiaren 3. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

NON ESKATZEN DA?

  Pertsonalki joanda:
 • Etxebizitza (Udate ondoan)
  Plaza Zaharra 6 8:00 - 14:15
  943 69 74 91

     Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Correos bulegoan):
    • Tolosako Udala
     Plaza Zaharra 6-B 20400

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Doan. Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      PROZEDURAREN EPEA

      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Jaso, berrikusi, eskaneatu eta dagokion sailera bideratu

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza (edo eskuordetzen duen pertsona)

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      ETXEBIZITZA - Etxebizitza

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

      Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien laguntzen eta diru-laguntzen ondoriozko informazio pertsonala kudeatzea.

      Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik buruturiko datuen tratamendua.

      Komunikazioen hartzaileak :Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak jakinarazi ahal izango dizkie zerga administrazio eskudunei, Gizarte Segurantzari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei.

      Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Halaber, kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazio bat aurkezteko aukera izango duzu betiere.

      Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa