Jaietako salmenta-postuak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Tolosako herriko festetan salmenta postuak jartzea eskatzeko prozedura
Eskaerak aurkezteko epeak:

 • Inauteriak: dagokion urte aurreko abenduaren 4tik 24ra.
 • San Joanak: dagokion urteko maiatzaren 31tik ekainaren 9ra.

Deialdi iraunkorraren oinarriak

Inauterietako oinarriak

Sanjoanetako oinarriak

NORK ESKA DEZAKE?

Kale-salmenta egiteko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoek. Jaien ekitaldi bakoitzean zehaztuko da zein motatako salmenta baimenduko den eta zein egunetan.

Parte hartu nahi duen orok eskaera aukeztu beharko du horretarako zehaztutako bidea bat erabilita; pertsona juridikoek derrigorrez aurkeztu beharko dute eskaera telematikoki.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Dokumentu guztiek pertsona edo enpresa beraren izenean egon behar dute.
 • Dokumentu horien fotokopiak aurkeztu beharko dira. Eskabidea ez da tramitatuko dokumentazioa irakurtezina eta/edo osatugabea badu.

Dokumentazio orokorra:

 • Eskabide-orria, behar bezala beteta dagoela.
 • Eskabidea ordezkariak eginez gero, baimena ematen duen ordezkaritza-dokumentua.
 • Administrazioak ofizioz egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela, eskatzaileak aurka egin ezean.
 • Jarduera ekonomikoaren arriskuak estaltzen dituen erantzukizun zibileko aseguru baten ordainagiria eta poliza (Gutxienez 150.000 euroko estaldura).
 • Eskatzaileak aurkeztu beharko du, halaber, saltzen den produktua dela-eta legez exijitu litekeen beste edozein agiri.

Elikagaiak saltzen dituen eskatzaileak

 • Osasun-erregistro edo osasun-baimenaren zenbakia.
 • Ontziratu gabeko produktuak saltzen badira, elikagaien manipulatzaile-txartela edo, hori izan ezean, egindako ikastaroaren ziurtagiria.

Artisautza-postuak

 • Dagokion herrialdeko artisau-erregistroan alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

NON ESKATZEN DA?

   Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Correos bulegoan):
  • Tolosako Udala
   Plaza Zaharra 6-B 20400

   Informazio gehiago:
  • 943 65 44 66

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   Indarrean dauden ordenantza fiskalak.

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   AUKERATZEKO IRIZPIDEAK

   A.- Eguneko salmenta orokorrean onartutako produktuak:

   Talde honetako kategoriak unean uneko deialdian zehaztuko dira (II ERANSKINA)

   Ez balego produktu-mota bakoitzeko ezarritako gehieneko postu-kopurua betetzeko behar adinako eskaerarik, antolakuntzak beste produktu-mota bati adjudika liezazkioke postu horiek.

   Eskatzaile bakoitza bakarrik salmenta kategoria batera aurkeztu daiteke.

   B - Eskaera kopurua eskainitako postuak baino handiagoa bada

   Parte-hartzaileek oinarri hauetan zehaztutako ezaugarriak bete beharko dituzte eta eskatutako dokumentazioa epearen barruan aurkeztu. Baldin eta behar bezala betetako eskaera kopurua eskainitako postuak baino handiagoa bada, zozketa egingo da. Zozketa bat egingo da salmenta-mota eta/edo produktu-mota bakoitzeko.

   C - Eskaera-kopurua eskainitako postuak baino txikiagoa bada

   Postu guztiak betetzeko adinako eskaria ez badago, epez kanpo egindako eskaerak onartuko dira, beti ere eskaerak behar bezala beteta eta dokumentazio guztia dutela badaude. Kasu honetan, eskaeren erregistro-ordenari jarraituko zaio postuak betetzeko garaian.

   Antolatzaileek aldez aurretik jakinaraziko die aukeratuei beren parte-hartzea eta emandako lekua (exijitutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatutakoan, jakina).

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Alkatetza (edo eskuordetzen duen pertsona)

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    KULTURA, FESTAK ETA GAZTERIA - Kultura eta Festak

    OHARRAK

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

    Helburua: Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentziak, baimenak, erantzukizunpeko adierazpenak kudeatzea eta kontrolatzea, hirigintzakoak eta bide publikoa okupatzekoak barne.

    Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik eginiko datuen tratamendua.

    Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta gaian eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango dizkie.

    Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko ere. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera.

    Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa