Errentamendu araubideko etxebizitza babestuak, zuzkidura bizitokiak eta parekatutako etxebizitza eskatzaileen alta erregistroan.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa titulartasun publikoko erregistroa da, doakoa eta administratiboa, Tolosako Udalaren mende dagoena eta Etxebizitza Zerbitzuak kudeatzen duena; bertan, errentamendu araubideko etxebizitza babestuak, zuzkidura bizitokiak eta parekatutako etxebizitzak eskatzen dituzten pertsona fisikoak edo bizikidetza unitateak inskribatzen dira.

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroak eginkizun hauek ditu:
a) Etxebizitza eskatzen duten pertsona fisikoak edo bizikidetza-unitateak erregistratzea, baldin eta errentamendu araubideko babes ofizialeko etxebizitzak, zuzkidura bizitokiak eta parekatutako etxebizitzak eskuratzeko araudian xedatutako baldintzak betetzen badituzte.
b) Babes ofizialeko etxebizitzak, zuzkidura-bizitokiak eta parekatutako etxebizitzak kudeatzeko eta esleitzeko beharrezko diren datuak ematea, herritarrek berdintasuna eta lehia bermatuta izan dezaten horiek eskuratzeko garaian.
c) Tolosako udalari babestutako etxebizitzaren arloko informazio eguneratua ematea, etxebizitzen arloko jarduerak kontrolatu eta jarraitu ahal izateko, bai eta programazioak benetan dagoen eskarira egokitu ahal izateko ere.

NORK ESKA DEZAKE?

Pertsona fisikoak edo bizikidetza-unitateak alokairu araubideko etxebizitza, zuzkidura-bizitokien eta parekatutako etxebizitzen eskatzaileen erregistroan eskatzaile gisa inskribatu ahal izango dira beti ere, indarrean dagoen araudiak etxebizitza horiek eskuratzeko ezarritako baldintzak betetzen direnean

a) Bizileku baldintza: Euskal Herriko zazpi herrialdeetako edozein herritan ohiko bizilekua izatea eta bertan erroldatuta izatea urtebetetik gorako epean, eskaera egin aurreko aldian.
b) Eskatzaileek etxebizitza lortzeko eskatzen diren gutxienekoaren eta gehienekoaren arteko diru-sarrerak egiaztatu beharko dituzte, eskatutako etxebizitza motaren arabera.
c) Etxebizitza-premia dagoela joko da Euskal Herriko zazpi herrialdeetan jabetzan, azalera-eskubidean edo gozamenean etxebizitzarik ez badu, etxe premia definitzen duen arautegi autonomikoaren terminoetan eta salbuespenekin

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Erregistroan inskribatzeko eskabideak Tolosako Udalean hartarako duen ereduaren arabera egin beharko dira.
Eskabide honekin batera etxebizitza-eskatzaile izateko kasu bakoitzean eska daitezkeen baldintzak egiaztatzeko dokumentazioa ere eman beharko da.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Udate Zerbitzua (telefonoz hitzordua eskatzea gomendatzen da)
  Plaza Zaharra 6A 20400 TOLOSA
  astelehenetik asteazkenera / de lunes a miércoles: 07:15 - 14:15 | osteguna / jueves: 07:15-19:00 | ostirala / viernes: 08:15-14:15
  Tolosatik / Desde Tolosa: 010 - Tel.: 943 654 466

    Erregistro elektronikoa (nahitaezkoa pertsona juridikoentzat, enpresentzat, elkargokide diren profesionalentzat, nortasun juridikorik gabeko elkarte eta kolektiboentzat):
   • Erregistro Elektronikoa

    Posta ziurtatua:
   • Gutun-azal irekia posta-bulegoetan

     Pertsona fisikoek, eskabideak, gainerako dokumentazioarekin batera, Tolosako Udalaren erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu ahal izango dituzte; bestela, aurrez aurre aurkeztu ahal izango dituzte Herritarrentzako Arreta Bulegoan (UDATE), bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein bide erabilita ere.

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 15 egun
     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     1. Sail sustatzailea: balorazio txostena egin.
     2. Batzorde Informatibo Iraunkorra: balorazioa egin.
     3. Alkatea edo zinegotzi delegatua: dirulaguntza onartu.
     4. Interesduna: zuriketa aurkeztu.
     5. Sail sustatzailea: zuriketa egiaztatu.
     6. Kontuhartzailetza: fiskalizazio txostena.
     7. Alkatea/Zinegotzi delegatua: dirulaguntzaren kitapena onartu
     8. Kontuhartzailetza: hala badagokio, dirulaguntzaren kitapena ordaindu.
     9. Saila: interesdunari jakinarazi.
     10. Espedientea artxibatu

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza (edo eskuordetzen duen pertsona)

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      ETXEBIZITZA - Etxebizitza

      OHARRAK

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

      Helburua: Babes ofizialeko etxebizitzen alokairuarekin eta salerosketarekin lotutako eskabideak eta esleipenak kudeatzea eta izapidetzea, bai eta dagozkion argitalpenak egitea ere.

      Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2. artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik eginiko datuen tratamendua.

      Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak Eusko Jaurlaritzari jakinarazi ahal izango dizkie.

      Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko ere. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera.

      Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa