Dirulaguntzak kirol jarduera bereziak antolatzeko.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Dirulaguntza lerro hau, irabazi asmorik gabeko klubek eta beste elkarte batzuek antolatutako kirol-jardueretara (kirol-ikuskizunak, ez ohiko kirol-lehiaketa, aisialdiko kirol jarduera bereziak, kluben urteurrenak, igoera faseak...) bideratuko da, beti ere, jarduera horiek Tolosa udalerrian antolatzen baldin badira eta interesgarritzat jotzen baldin baditu Tolosako Udaleko Kirol Departamentuak.

DEIALDIA DESKARGATU

NORK ESKA DEZAKE?

Irabazi asmorik gabeko kirol arloko Tolosako klub eta elkarteek eta kirol federazio eta bestelako elkarteek dirulaguntza jaso dezakete , baldin eta euren helburuen artean kirolaren sustapena badago, bere espresio zabalenean, lehiaketa izaera soilik ez duten neurrian, antolatzen dituzten jardueren arabera. Hala dagokionean dirulaguntzan, pertsona fisikoek ere eskatu ahal izango dituzte, dirulaguntzaren helburu diren jardueretako edo programetako bat antolatzeko asmoa badute.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Dirulaguntza eskatzeko

 • DO10KI eskaera orria
 • A3P proiektua eta aurrekontua
 • Jarduera babesten duen aseguruaren agiria
 • Zergei dagozkien betebeharretan (ogasuna eta gizarte segurantza) eguneratuta daudela ziurtagiriak, eskaera honetan aurka egiteko eskubidetaz baliatu bada.

Dirulaguntza zuritzeko

 • A3M jardueraren memoria
 • BAL-KI Sarreren eta gastuen aurrekontua
 • GAS-KI Fakturen zerrenda zenbakitua
 • Gastu-frogagiriak eta dagokien ordainagiriak

NON ESKATZEN DA?

  Pertsonalki joanda:
 • Udate Zerbitzua (Aurretik hitzordua eskatu behar da telefonoz)
  Plaza Zaharra 6A -20400- 7:15 - 14:15 Osteg. /(Jueves hasta) 19:00 arte
  010 - 943 654 466

     Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Correos bulegoan):
    • Tolosako Udala
     Plaza Zaharra 6-B 20400

      Erakunde edo pertsona juridikoen kasuan, Tolosako Udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira nahitaez, baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.1 artikuluan adierazitako gainerako erregistro elektronikoetan ere, eta aurrez aurreko erregistroa pertsona fisikoentzat bakarrik onartuko da.

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Udate: Dokumentazioa erregistratu eta zerrendarekin bat datorrela egiaztatu
      • Departamentua: Dokumentazioa aztertu eta txostena egin.
      • Idazkaritza: Txosten Juridikoa.
      • Kontuhartzailetza: Fiskalizazio txostena
      • Alkatea edo Zinegotzi Delegatua: Deialdia onartu.
      • Departamentua: Argitaratu
      • Interesatuak: Eskariak aurkeztu.
      • Departamentua: Balorazio txostena egin.
      • Batzordeak: Balorazioa egin.
      • Alkateak edo zinegotzi delegatuak: Dirulaguntza onartu.
      • Interesatuak: Zuriketa aurkeztu.
      • Departamentua: Zuriketa egiaztatu
      • Kontuhartzailetza: Fiskalizazio txostena.
      • Alkatea/Zinegotzi Delegatua: Dirulaguntzaren kitapena onartu
      • Departamentua: Interesatuari jakinarazi.
      • Kontuhartzailetza: dirulaguntzaren kitapena ordaindu
      • Espedientea artxibatu

       NORK ONARTU BEHAR DU?

       Alkatetza/Zinegotzi Delegatua

       IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

       KIROLAK - Kirolak

       DATU PERTSONALEN BABESA

       Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

       Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien laguntzen eta diru-laguntzen ondoriozko informazio pertsonala kudeatzea.

       Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik buruturiko datuen tratamendua.

       Komunikazioen hartzaileak :Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak jakinarazi ahal izango dizkie zerga administrazio eskudunei, Gizarte Segurantzari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei.

       Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Halaber, kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazio bat aurkezteko aukera izango duzu betiere.

       Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa