Dirulaguntzak eskola kirolaren kudeaketarako egitura espezifikoak sortu eta garatzeko

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Tolosako Eskola Kiroleko egiturei diru-laguntza

Diru-laguntza hauek bideratuko dira Tolosako ikastetxeek edo ikastetxeekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek azpiegitura espezifiko egonkorrak sortzeko eta garatzeko, zertarako-eta eskola kiroleko jardueren kudeaketa eta arreta hobetzeko.

DEIALDIA DESKARGATU

NORK ESKA DEZAKE?

Baldintza hauek betetzen dituzten ikastetxeek edo ikastetxeekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek eskatu ahal izango dute diru-laguntza:

 • Tolosako udalerrian egon behar du ikastetxeak.
 • Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalaren irizpideekin bat datorren eskola kiroleko egitaraua diseinatu, non bermatuko diren neskek eta mutilek tratu eta aukera-berdintasuna izango dutela .

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Dirulaguntza eskatzeko

 • DO10KI eskaera orria
 • Programa eta aurrekontua
 • Zergei dagozkien betebeharretan (Ogasuna eta Gizarte Segurantza) eguneratuta daudelako ziurtagiriak, eskaera honetan aurka egiteko eskubideaz baliatu bada.

Dirulaguntza zuritzeko

 • A2 Memoriaren eta balantzea
 • GAS-KI Fakturen zerrenda zenbakitua
 • Klubekin sinatutako hitzarmenen kopia.
 • Ikastetxeko zuzendaritzaren txostena (eta/edo guraso elkartearena, hala badagokio) justifikatuko duena eskola kirola egiteko zailtasun ekonomikoak dituzten ikasleen kopuruaz
 • Gastu-frogagiriak eta dagokien ordainagiriak

NON ESKATZEN DA?

     Tolosako Udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira nahitaez, baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.1 artikuluan adierazitako gainerako erregistro elektronikoetan ere.

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     • Udate: Dokumentazioa erregistratu eta zerrendarekin bat datorrela egiaztatu
     • Departamentua: Dokumentazioa aztertu eta txostena egin.
     • Idazkaritza: Txosten Juridikoa.
     • Kontuhartzailetza: Fiskalizazio txostena
     • Alkatea edo Zinegotzi Delegatua: Deialdia onartu.
     • Departamentua: Argitaratu
     • Interesatuak: Eskariak aurkeztu.
     • Departamentua: Balorazio txostena egin.
     • Batzordeak: Balorazioa egin.
     • Alkateak edo zinegotzi delegatuak: Dirulaguntza onartu.
     • Interesatuak: Zuriketa aurkeztu.
     • Departamentua: Zuriketa egiaztatu
     • Kontuhartzailetza: Fiskalizazio txostena.
     • Alkatea/Zinegotzi Delegatua: Dirulaguntzaren kitapena onartu
     • Departamentua: Interesatuari jakinarazi.
     • Kontuhartzailetza: dirulaguntzaren kitapena ordaindu
     • Espedientea artxibatu

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza/Zinegotzi Delegatua

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      KIROLAK - Kirolak

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

      Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien laguntzen eta diru-laguntzen ondoriozko informazio pertsonala kudeatzea.

      Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik buruturiko datuen tratamendua.

      Komunikazioen hartzaileak :Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak jakinarazi ahal izango dizkie zerga administrazio eskudunei, Gizarte Segurantzari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei.

      Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Halaber, kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazio bat aurkezteko aukera izango duzu betiere.

      Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa