Dirulaguntzak eskola kirolaren kudeaketarako egitura espezifikoak sortu eta garatzeko

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Tolosako Eskola Kiroleko egiturei diru-laguntza

Diru-laguntza hauek bideratuko dira Tolosako ikastetxeek edo ikastetxeekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek azpiegitura espezifiko egonkorrak sortzeko eta garatzeko, zertarako-eta eskola kiroleko jardueren kudeaketa eta arreta hobetzeko.

2023 urtean, dirulaguntza horien eskaera eta harekin joan behar duen dokumentazioa aurkezteko lehen eguna izango da deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo eguna, eta 20 egun naturalak pasata itxiko da epea.

IRAGARKIA

DEIALDIA

NORK ESKA DEZAKE?

Baldintza hauek betetzen dituzten ikastetxeek edo ikastetxeekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek eskatu ahal izango dute diru-laguntza:

 • Tolosako udalerrian egon behar du ikastetxeak.
 • Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalaren irizpideekin bat datorren eskola kiroleko egitaraua diseinatu, non bermatuko diren neskek eta mutilek tratu eta aukera-berdintasuna izango dutela .

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Dirulaguntza eskatzeko

 • DO10KI eskaera orria
 • Programa eta aurrekontua
 • Zergei dagozkien betebeharretan (Ogasuna eta Gizarte Segurantza) eguneratuta daudelako ziurtagiriak, eskaera honetan aurka egiteko eskubideaz baliatu bada.

Justifikatzeko kontua

 • A2 Memoriaren eta balantzea
 • GAS-KI Fakturen zerrenda zenbakitua
 • Klubekin sinatutako hitzarmenen kopia.
 • Ikastetxeko zuzendaritzaren txostena (eta/edo guraso elkartearena, hala badagokio) justifikatuko duena eskola kirola egiteko zailtasun ekonomikoak dituzten ikasleen kopuruaz
 • Gastu-frogagiriak eta dagokien ordainagiriak

NON ESKATZEN DA?

  Erregistro elektronikoa (nahitaezkoa pertsona juridikoentzat, enpresentzat, elkargokide diren profesionalentzat, nortasun juridikorik gabeko elkarte eta kolektiboentzat):
 • Erregistro Elektronikoa

    Pertsona juridikoek, enpresek, profesional elkargokideek, nortasun juridikorik gabeko elkarte eta kolektiboek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 eta 14.3 artikuluetan zehaztutakoek erregistro elektronikoaren bitartez.

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    1. Sail sustatzailea: balorazio txostena egin.
    2. Batzorde Informatibo Iraunkorra: balorazioa egin.
    3. Alkatea edo zinegotzi delegatua: dirulaguntza onartu.
    4. Interesduna: zuriketa aurkeztu.
    5. Sail sustatzailea: zuriketa egiaztatu.
    6. Kontuhartzailetza: fiskalizazio txostena.
    7. Alkatea/Zinegotzi delegatua: dirulaguntzaren kitapena onartu
    8. Kontuhartzailetza: hala badagokio, dirulaguntzaren kitapena ordaindu.
    9. Saila: interesdunari jakinarazi.
    10. Espedientea artxibatu

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Alkatetza/Zinegotzi Delegatua

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Ez dagokio

     OHARRAK

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

     Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien laguntzen eta dirulaguntzen ondoriozko informazio pertsonala kudeatzea.

     Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik eginiko datuen tratamendua.

     Komunikazioen hartzaileak :Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak jakinarazi ahal izango dizkie zerga administrazio eskudunei, Gizarte Segurantzari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei.

     Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko ere. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera.

     Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa