Dirulaguntzak kirol elkarteen urteko jardueretarako eta egiturak sendotzeko

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Beren egiturak sendotu eta urteko kirol jarduerak Tolosan burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako dirulaguntzen eskaera.

DEIALDIA DESKARGATU

NORK ESKA DEZAKE?

Diru-laguntza horiek lortu ahal izango dituzte ondoko baldintzak betetzen dituzten irabazi asmorik gabeko kirol arloko klubek eta elkarteek:

 • Indarrean dagoen legediaren arabera eratuta egotea, Eusko Jaurlaritzako Elkarte edo Kirol Elkarteen eta Erakundeen Erregistroan izena emanda egotea.
 • Zergen ordainketetan eta Gizarte Segurantzan egunean egotea.
 • Konprometituta egotea gizonen eta emakumeen tratu- eta aukera-berdintasuna bultzatzen duten kiroletako eta jarduera fisikoko balio kohezitzaileekin.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Dirulaguntza eskatzeko

 • DO10KI eskaera orria
 • A1A aurreikuspenak eta aurrekontua
 • A3P jarduera berezien aurreikuspena, dagokionean
 • Kirol jarduerak babestuko dituen ASEGURUA ordainduta dagoela ziurtatzeko agiria.
 • Zergei dagozkien betebeharretan (ogasuna eta gizarte segurantza) eguneratuta daudela ziurtagiriak, eskaera honetan aurka egiteko eskubideaz baliatu bada.

Dirulaguntza zuritzeko

 • A1M memoria eta A3M jarduera berezien memoria, dagokionean
 • BAL-KI Sarrera eta gastuen balantzea
 • GAS-KI Facturen zerrenda zenbakitua
 • Gastu-frogagiriak eta dagokien ordainagiria

NON ESKATZEN DA?

     Erakunde edo pertsona juridikoen kasuan, Tolosako Udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira nahitaez, baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.1 artikuluan adierazitako gainerako erregistro elektronikoetan ere, eta aurrez aurreko erregistroa pertsona fisikoentzat bakarrik onartuko da.

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Udate: Dokumentazioa erregistratu eta zerrendarekin bat datorrela egiaztatu

     Departamentua: Dokumentazioa aztertu eta txostena egin.

     Idazkaritza: Txosten Juridikoa.

     Kontuhartzailetza: Fiskalizazio txostena

     Alkatea edo Zinegotzi Delegatua: Deialdia onartu.

     Departamentua: Argitaratu

     Interesatuak: Eskariak aurkeztu.

     Departamentua: Balorazio txostena egin.

     Batzordeak: Balorazioa egin.

     Alkateak edo zinegotzi delegatuak: Dirulaguntza onartu.

     Interesatuak: Zuriketa aurkeztu.

     Departamentua: Zuriketa egiaztatu

     Kontuhartzailetza: Fiskalizazio txostena.

     Alkatea/Zinegotzi Delegatua: Dirulaguntzaren kitapena onartu

     Departamentua: Interesatuari jakinarazi.

     Kontuhartzailetza: dirulaguntzaren kitapena ordaindu

     Espedientea artxibatu

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza/Zinegotzi Delegatua

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      KIROLAK - Kirolak

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Tratamenduaren arduraduna: Tolosako Udala - Plaza Zaharra 6, 20400, Tolosa (Gipuzkoa). Datuak babesteko ordezkaria: dbdelegatua@tolosa.eus

      Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien laguntzen eta diru-laguntzen ondoriozko informazio pertsonala kudeatzea.

      Zilegitasuna: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik buruturiko datuen tratamendua.

      Komunikazioen hartzaileak :Komunikazioen hartzaileak: Tolosako Udalak zure datuak jakinarazi ahal izango dizkie zerga administrazio eskudunei, Gizarte Segurantzari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei.

      Eskubideak: Datuetara sarbidea izateko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Halaber, kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazio bat aurkezteko aukera izango duzu betiere.

      Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak babesteari buruzko atalean: Tratamendu Jardueren Erregistroa