2023 UR GARBIETARA ISURITZEN DIREN UR ZIKINAK EKIDITEKO OBRAK BURUTZEKO DIRULAGUNTZAK

ZER DA?

Dirulaguntza ematea Errenterian ur garbietara isuritzen diren ur zikinak ekiditeko obrak burutzeko.

NORK ESKA DEZAKE?

Errenteriako jabekide-erkidegoak eta eraikinen jabeak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

* OHARRA: Errenteriako Udaleko erregistro elektronikoan aurkezten diren dokumentuek bete behar dituzten ezaugarriak.

1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

2. Obrak egiteagatik:

- Obra baimenaren aurkeztu izanaren adierazpena.

- Egindako obren fakturaren kopia (gehienez 5 urteko antzinatasunarekin)

- Proiekturik balego, horren idazketaren eta zuzendaritzaren ordainsarien fakturaren kopia.

- Faktura ordaindua dagoenaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

3. Kasu guztietan:

- Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako egiaztagiria.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaleko behe solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Hitzordua: arratsaldez gomendagarria, goizean aukerazkoa. 010 edo 943 449 600 deituz,zein udalean
 • Urriak 1eko 39/2015 legearen 2.1 artikuluak aipatzen dituen administrazioetako edozeinen gainerako erregistro elektronikoetan. (Errenteriako udalaren SIR kodea: L01200678)

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.

     KOSTUA

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 4 hilabete.
     • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
     • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

     Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.

     Hiri Mantenu azpisailera helarazi.

     Eskaera ez badago ongi egina edo agiriak falta badira, pertsona/elkarte eskatzaileari eskatuko zaio gehienez hamar egun baliodunen epean agiri egokiak aurkez ditzan. Horrela egin ezean, eskaeran atzera egiten duela ulertuko da.

     Hiri Mantenu Azpisaileko teknikariak espedientea bideratuko du eta txostena emango du eskaera onartuz edo ezeztatuz deialdiaren oinarrietan ezarritako irizpideen arabera

     Ondoren, proposamenaren inguruan, Lurraldea Batzordeari, berri emango zaio (zinegotziek sortutako organoa)

     Azkenik, Hiri Mantenu Azpisaileko zinegotziak onartu eta parte hartu duten jabe edo jabekide-erkidegoei jakinaraziko zaie.

      UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

      Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hiri Mantenimendua

      OHARRAK

      Eskabideak baloratzeko irizpideak.

      Eskaerei erregistro-dataren hurrenkera zorrotzean erantzungo zaie.

      Dirulaguntzak lehiarik gabeko edo elkarren segidako konkurrentziaren bidez esleituko dira (eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskabide guztiak aintzat hartuz, aurrekontu-partida agortu arte).

      Eskaerak aurkezteko epea.

      Diru-laguntzen eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2023ko abenduaren 31n bukatuko da, edo, bestela, aurrekontuko aurreikuspena agortzen bada, lehenago.