Entitatearen hasiera orria

Bilatu
Data eta ordu ofiziala:

Egutegia

IZAPIDE ARRUNTAK

Erregistroa - Errolda - Erreklamazioak - Hilerriak - Agiriak - Animaliak


Udalarekin harremanetan jartzeko


Biztanleen errolda


Erreklamazioak, kexak, iradokizunak


Hilerriak


Agiriak eskuratzea


Animaliak


Beste hainbat izapide

ONGIZATEA

Emakumeak - Indarkeria matxista - 3. adina - Balorazioak - Laguntzak


Emakumeak. Indarkeria matxista


Balorazioak eta orientazioa


Hirugarren adina


Laguntzak

ORDAINKETAK ETA ITZULKETAK

Zergen eta isunen ordainketen inguruko tramiteak - Ordainagiriak


Datuak ematea


Ordaintzea


Desadostasunak eta eskaerak


Ordainagiriak eta beste agiri batzuk

JARDUEREN SUSTAPENA

Kultura eta hezkuntza - Kirolak - Euskara - Gazteria - Errenteria Musikal - Artxibo - Liburutegia


Kultura


Hezkuntza


Kirolak


Euskara


Gazteria


Errenteria Musikal


Artxibo


Liburutegia

DIRU-LAGUNTZAK

Hainbat arloetako laguntza ekonomikoak


Emakumeak. Indarkeria matxista


Ongizatea


Euskara


Gazteria


Kirolak


Kultura


Hezkuntza


Agiritegi eta Argitalpenak


Ingurumena


Hirigintza


Hainbat arloetako laguntza ekonomikoak

OHARRA

Aplikazio honetan jasotako arau-erreferentziak orientatzekoak dira soilik eta gerta daiteke ez bat etortzea araudi eguneratuarekin.