Euskara ikasteko matrikulak ordaintzeko dirulaguntzak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Euskara ikastaroa egin duten helduentzako dirulaguntzak. Laguntza hauek Leintz Udal Euskaltegian nahiz udal euskaltegitik kanpoko euskaltegi edo barnetegietan ikasi duten herritarrentzako dira. Laguntzak bukatutako ikastaroa ordaintzeko emango dira, beti ere HABEko azterketarik gainditu ez dutenentzat.

 • Eskaera epea: deialdia irekitzen denetik urte horretako azaroaren 30era arte. (2023an apirilean publikatzea aurreikusten da)
 • Laguntza motak:
  • Leintz Udal Euskaltegian ikasitako ikasleei matrikularen % 60ra arteko diru laguntza emango zaie.
  • Leintz Udal Euskaltegia ez den beste euskaltegi edo barnetegi batean ikasitako ikasleei matrikularen % 50era arteko dirulaguntza emango zaie.

NORK ESKA DEZAKE?

 • Eskoriatzan erroldatutakoek.
 • Eskoriatzako Udaleko zinegotziek nahiz plantilako langileek.
 • Eskoriatzako kirol edo aisialdi elkarteetan diharduten pertsonek, euren egitekoa aisialdiko eremuan erabakigarria denean.

Bete beharreko baldintzak:

 • Matrikula ordainduta izatea.
 • Asistentzia gutxienez % 75ekoa izatea.
 • Ikasturtean zehar gutxienez azpimaila bat gainditzea.
 • HABEko mailarik egiaztatu ez izana.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

 • Eskaera orria. Orrian bertan aitortu beharko ditu honako hauek (onartu ezean, horiei buruzko dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko du):
  • Ez duela hasita edo tramitean administrazioari dirua itzultzeko inolako prozedurarik.
  • Ez duela jarduera bererako beste dirulaguntzarik eskatu.
  • Zerga-betebeharrak egunean dituela.
  • Ez duela sexu-diskriminazioagatik administrazio-zigorrik, ez zigor penalik.
  • Bere xede edo helburuak ez direla emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko printzipioaren kontrakoak.
  • Ez duela 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 ataletan jasotako debekurik.
 • Matrikula ordaindu izanaren agiria (Leintz Udal Euskaltegiko ikasleek ez dute aurkeztu beharrik izango, udal euskaltegiak berak egiaztatuko du).
 • Ikastaroan izandako asistentzia egiaztatzeko, euskaltegiak edo barnetegiak egindako agiria (Leintz Udal Euskaltegiko ikasleek ez dute aurkeztu beharrik izango, udal euskaltegiak berak egiaztatuko du).

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Euskara zerbitzua
     Udaletxea
     Fernando Eskoriatza plaza 3. solairua 20540 ESKORIATZA
     943 714 688
     943 714 042

      KOSTUA

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      ERABAKITZEKO EPEA

      • Aurreikusitako epea: bi hilabete.
      • Legezko epea: hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

      LEGEAK ETA ARAUAK

      ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa tramitatzearen ardura duen arlora bideratu.
      • Teknikariaren txostena, Euskara.
      • Batzorde informatzailearen diktamena, Euskara, Gazteria eta Hezkuntza.
      • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
      • Jakinarazpena, eskatzaileari.
      • Ordainketa/Itzulketa egin.

      ORGANO ERABAKITZAILEA

      Alkatea

      TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

      Kultura - Euskara

      OHARRAK

      Eskaerak jaso ahala tramitatuko dira.

      DATU PERTSONALEN BABESA

      DATU BABESA

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

      Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

      Bertaratuta:

      Eskoriatzako Udala

      Fernando Eskoriatza plaza

      20540 Eskoriatza

      Telematikoki: Eskaera-orri orokorra