KANPOSANTUA - hezurtegia edo kolunbarioa erabiltzeko baimena

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Udal hilerriko hezurtegi edo kolunbario baten gaineko ehorzketa-eskubidearen titulartasuna emateko eskaera.

Kolunbarioa da gorpu bat edo gorpuzki batzuk erre ondoren errautsen-kutxa gordetzen den lekua.

Lagapena 75 urterako izango da.

NORK ESKA DEZAKE?

Pertsona fisiko edo juridiko interesdunak edo, identifikatu ondoren, beraien legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Obra eta Zerbitzuak
     Udaletxea
     Fernando Eskoriatza plaza 1, 1. solairua 20540 ESKORIATZA
     626 716 944
     943 714 042

     KOSTUA

     01 - Lagatzea
     Hezurtegi bat 75 urterako lagatzea. Instalazioaren koste erreala, gehienez ere494,65 €
     Horma-hilobi bat 10 urterako lagatzea, marmolezko plaka barne408,50 €

     ERABAKITZEKO EPEA

     • Aurreikusitako epea: hamabost egun.
     • Legezko epea: hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

     LEGEAK ETA ARAUAK

     • Eskoriatzako San Pedro Hilerriko barne erregimeneko erregelamendua.

     ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
     • Eskaera eta dokumentazioa Obra eta Zerbitzuetara bideratu
     • Obrak eta Zerbitzuak Arloak hezurtegiak erabilgarri daudela egiaztatzea.
     • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
     • Jakinarazpena interesdunei.
     • Identifikazio-plaka erostea, hala badagokio, eta, ondoren, Obrak eta Zerbitzuak Arloak hezurtegian jartzea.
     • Dirubilketara bidali.
     • "Hezurtegian ehorzteko eskubidearen titulua" formalizatzea.

     ORGANO ERABAKITZAILEA

     Alkatea

     TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

     Hirigintza - Obrak eta zerbitzuak

     OHARRAK

     EPEA: ehorzketa eskubidea 75 urterako izango da, hilerriko barne erregimeneko erregelamenduaren 46. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.

     ESKUALDAKETA: ehorzketarako eskubidearen titularitatea ezingo da inolaz ere inter vivos eskualdatu.

     HEZURTEGIRAKO PLAKA: Jartzen bada, plaka erosketa-kostu erreala izango du.

     DATU PERTSONALEN BABESA

     DATU BABESA

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

     Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

     Bertaratuta:

     Eskoriatzako Udala

     Fernando Eskoriatza plaza

     20540 Eskoriatza

     Telematikoki: Eskaera-orri orokorra