Biztanleen errolda, ofiziozko baja ematea hirugarren batek eskatuta.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Baja heriotzagatik eskatzen bada, ikus "Biztanleen errolda, biztanleen baja heriotzagatik".

Interesdunak eskatutako baja bada, Ikus "Biztanleen errolda, ofiziozko baja ematea interesdunak eskatuta".

Etxebizitza bat okupatzea legitimatzen duen titulua duen pertsonaren batek etxebizitza horretan bizi diren gainerakoen ofiziozko baja eskatu nahi badu Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamenduaren 72. artikuluan xedatutakoaren babesean, Udalari jakinarazi beharko dio pertsona horien zerrenda eta haiekin harremanetan jarri ahal izateko daturen bat (telefonoa, helbidea) eskaera-orri orokorraren bidez.

Aurreko paragrafoan aipatzen den ofiziozko baja-eskaera etxebizitzan erroldatutako ezkontideak banandu direlako bideratu bada, banantze-epaiaren kopia aurkeztu beharko da, non jasotzen den eskaera egin duen ezkontideari bakarrik esleitu zaiola etxebizitzaren gozamena.

NORK ESKA DEZAKE?

Adinez nagusia den edonork, izan jabea, egoiliarra, alokairu kontratuaren titularra edo arrazoitutako interesa adierazi.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

 • Nortasun agiria nazionala (NAN), pasaportea edo egoitza baimena (atzerritarren identifikazio zenbakia, AIZ).
 • Eskaera-orria.

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
     943 714 407
     943 714 042

      KOSTUA

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      ERABAKITZEKO EPEA

      • Aurreikusitako epea: hiru hilabete.
      • Legezko epea: hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

      LEGEAK ETA ARAUAK

      ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa tramitatzearen ardura duen arlora bideratu.
      • Teknikariaren txostena, Udaltzaingoa.
      • Jakinarazpena, ofiziozko baja tramitatzen zaionari.
      • Alegazio edo entzunaldi epea.
      • Ezinezkoa bada, iragarkia argitaratzea udaletxeko iragarki-oholean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean.
      • Interesdunak berariaz adierazten ez badu bajarekin ados dagoela, txostena eskatu Erroldatze Kontseiluari.
      • Erroldatze Kontseiluaren txostena jasotzea, hala badagokio.
      • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
      • Errolda-kontseiluaren txostena aldekoa bada, biztanleen erroldan baja ematea.
      • INEren ebazpena jakinaztea, iragarki bidez.
      • Artxibatu

      ORGANO ERABAKITZAILEA

      Alkatea

      TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

      Idazkaritza - Errolda

      OHARRAK

      DATU PERTSONALEN BABESA

      DATU BABESA

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

      Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

      Bertaratuta:

      Eskoriatzako Udala

      Fernando Eskoriatza plaza

      20540 Eskoriatza

      Telematikoki: Eskaera-orri orokorra