Udal lokalak bilerak edo antzekoak egiteko puntualki erabiltzeko eskaera

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Kultur etxeko eta Ibarraundi museoko aretoak lagatzea bilera edo jarduera puntualetarako.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein elkartek, edozein pertsona fisikok edo bere legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA

      KOSTUA

      01 - Kultur Etxeko aretoen prezio publikoa
      1.1.- Erabilera publikoa (hezkuntza eta kulturaren inguruko ekintzak eta irabazi asmorik gabeko erakundeen ekintzak):0 €
      1.2.- Hileta zibilak:0 €
      1.3.- Erabilera pribatua (ezkontzak eta irabazi asmoa duten erakundeetako ekintzak):-
      1.3.1.- Egun osoa:51 €
      1.3.2.- Goiza edo arratsaldea:25,50 €
      Aretoa aldi baterako, hau da, denbora batean hainbat emanaldi emateko, alokatzen duen pertsonari edo taldeari % 60ra arteko hobaria egin ahal izango zaio, interesdunak aurrez horrela eskatzen badu, eta kultura batzorde informatzaileak aretoan egin beharreko ekintzak gizartearen interesekoak edo onura publikorako izateagatik horrela proposatzen badu.-
      02 - Udal museo-eskola zerbitzuaren tasa: Gelen erabilera
      1. Erabilera publikoa (hezkuntza eta kulturaren inguruko ekintzak eta irabazi gabeko erakundeen ekintzak):0 €
      2. Erabilera pribatua (ezkontzak eta irabazi asmoa duten erakundeetako ekintzak):100 €
      Aretoa aldi baterako, hau da, denbora batean hainbat emanaldi emateko, alokatzen duen pertsona edo taldeari %20ko hobaria egin ahal izango zaio bigarren egunetik aurrera, betiere, interesdunak aurrez horrela eskatzen badu eta Udalak oniritzia emanez gero-

      ERABAKITZEKO EPEA

      • Aurreikusitako epea: hiru egun.
      • Legezko epea: hilabete bat.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

      LEGEAK ETA ARAUAK

      ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      1. Eskaera jaso, lokala erabilgarri dagoela egiaztatu, eta ez badago, jarri harremanetan eskatzailearekin.
      2. Eskaera erregistratu.
      3. Erreserba egin.
      4. Interesdunari erreserbaren inguruko informazioa bidali/eman.
      5. Dagokion arlora jakinarazi.
      6. Alkate erabakia eta tasak likidatzea, hala dagokionean.
      7. Lokala erabili ondoren, giltzak itzultzea.

       ORGANO ERABAKITZAILEA

       Arloko teknikaria edo ekipamenduaren arduraduna.

       TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

       Orokorrak - Orokorra

       OHARRAK

       Eskabideak jarduera egin baino 3 egun lehenago aurkeztu beharko dira, irabazi asmoko eskabideak izan ezik, horiek gutxienez 10 egun lehenago aurkeztu beharko dira.

       DATU PERTSONALEN BABESA

       DATU BABESA

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

       Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

       Bertaratuta:

       Eskoriatzako Udala

       Fernando Eskoriatza plaza

       20540 Eskoriatza

       Telematikoki: Eskaera-orri orokorra