Obra jakinarazpena

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Eraikinen barruan obrak egiten hasi baino 7 egun baliodun lehenago Udalari egiten zaion jakinarazpena, baldin eta obrek ez badiete eragiten bizigarritasun-baldintzei, ez badute erabilera aldatzen, ezta etxebizitza-kopurua ere, eta ez badiete eragiten eraikinaren egiturazko elementuei.

Obra horiek honako hauek izango dira:

 • Sukaldea eraberritzea: estaldurak (pintura, baldosa, alikatatzea). Ez da sartzen kanpoan galdarak/termoak jartzea eta kea/gasak fatxadatik ateratzea.
 • Bainua berritzea: estaldurak (pintura, baldosa, alikatatzea).
 • Zoruen, sabaien edo paramentuen estaldurak konpontzea eta berritzea (barneko espazioen banaketari, egiturazko elementuei edo kanpoko fatxadei eragiten ez badiete).
 • Beren segurtasun-baldintza orokorrei, sare orokorretarako hartuneei (ura, elektrizitatea, gasa, telekomunikazioak) eta eraikinaren kanpoaldeari eragiten ez dieten instalazioak konpontzea edo berritzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Pertsona fisiko edo juridiko orok edo bere legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Hirigintza zerbitzua
     Udaletxea
     Fernando Eskoriatza plaza 1, 1. solairua 20540 ESKORIATZA
     626 716 944
     943 714 042

     KOSTUA

     01 - Honako zerga-neurriak zehaztu dira:
     Eusko Jaurlaritzak sustatuta lege eta ekonomi baldintzei dagokienez babes ofizialeko etxebizitza gisa egindako etxebizitza, etxabe eta garajeetako obrak2,66 %
     Gainerako obrak5 %
     Birgaitze osoak egiteko edo eraikinak ordezkatzeko obrak2 %
     01 - Obra lizentzia
     Etxebizitzatarako lizentziak;0,31 Obra aurrekontuaren %
     Industria eta zerbitzutarako lizentziak0,31 Obra aurrekontuaren %

     ERABAKITZEKO EPEA

     • Aurreikusitako epea: hamabost egun.
     • Legezko epea: hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: ez dagokio.

     LEGEAK ETA ARAUAK

     ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
     • Zerbait falta izanez gero, eta erregistratzeko tematzen bada, erregistratu eta idazkia zuzentzeko eskaera egin.
     • Komunikazioa jaso izanaren dokumentua egin.
     • Komunikazioa jaso izanaren dokumentua eta likidazioa jakinarazi.
     • Dokumentazioa Hirigintza arlora bidali bertan egiaztatzeko, eta, hala badagokio, jarduera osagarriak erabakitzeko (dokumentazio osagarria eskatu eta abar).
     • Udaltzaingoari jakinarazi.

     ORGANO ERABAKITZAILEA

     TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

     Hirigintza - Hirigintza

     OHARRAK

     1.- EZ DA BAIMENIK EMANGO HAUETAN:

     • Merkataritzako lokalen obretan.
     • Aurrekontua 10.000 eurotik gorakoa denean.
     • Fatxadan eragina duten obretan.
     • Erreteila-obretan eta kanpoko arotzeria aldatzeko obretan.
     • Zurezko egitura duten etxebizitzetan.
     • Egitura gangatua duten eraikinetan.
     • Antolamenduz kanpoko eraikinetan
     • Jarduera ekonomikoetarako lurzoruetan eta eraikinetan.
     • Lurzoru ez urbanizagarrian.
     • 226/2002 Dekretuaren bidez monumentu-multzo kategoriarekin kultura-ondasun gisa kalifikatutako eremuko eraikinetan.
     • Lurzoru kutsatuen inbentarioan sartutako eraikinetan.

     2.- AURREKONTUA: eskatzaileak aitortutako aurrekontua udal-zerbitzu teknikoek egiaztatuko dute, eta, hala badagokio, dagokion likidazio osagarria egingo da.

     3.- OHARRAK:

     • Udalak egokitzat jotzen dituen obra-ikuskapenak egiteko eskubidea izango du.
     • Bide publikoa obretako materialarekin edo elementuekin okupatu behar bada, obrak hasi aurretik, honako hauek egin beharko dira:
     1. Bide publikoa okupatzeko baimena eskatu.
     2. Udaltzaingoarekin adostu non jarriko diren elementuak (hesiak, materialak, edukiontziak, aldamioak...).
     3. Udaltzaingoari obren hasiera-data jakinarazi.
     4. Bide publikoa okupatzeagatik ordaindu.

     Sarrera-erregistroko zigilua jakinarazpenaren baliokidea izango da udalarentzat jardueraren berri izateko, baldin eta inprimaki normalizatuan adierazitako dokumentu guztiak aurkezten badira; bestela, jakinarazpen horrek ez du legezko ondoriorik izango.

     Jakinarazten dituzten jarduketak egin ahal izango dituzte, Udal Erregistroaren datatik 7 egun baliodun igaro ondoren, baldin eta epe hori igarotakoan kontrakoa adierazten duen jakinarazpen fede-emailerik jaso ez badute. Salbuespenez, epea 15 egun baliodunekoa izan daiteke, eta Administrazioak eskaera erregistratzeko unean jakinarazi beharko du salbuespenezko kasu hori.

     Dokumentazioa eta inprimakia zuzenak badira eta udal-teknikarien adostasuna jaso ondoren, espedientea amaitutzat joko da eta, izapide gehiagorik gabe, jakinarazpena artxibatzeko aginduko da, hirigintza-lizentziaren ondorioak sortuz.

     Administrazioak beretzat gordetzen du, nolanahi ere, jakinarazitako obrei dagokienez gerora egin daitekeen kontrola. Obra txikiaren jakinarazpenaren bidez egindako lizentzia eskaera obra buruaren esku egon beharko da, eta, behar izanez gero, Udalaren izenean doan pertsonari aurkeztu beharko zaio. Sustatzaileak eta eraikitzaileak laneko segurtasunari eta higieneari buruzko arauak bete beharko dituzte lanak egiterakoan.

     Jakinarazitako jarduera emandakotzat joko da, jabetza-eskubidea alde batera utzita eta hirugarrenen eta, hala badagokio, Udalaz bestelako erakundeek eman beharreko baimenen kalterik gabe; kasu horretan, dagokion baimena gainerako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da.

     Obra horiek ezin diete eragin katalogatutako eraikinei, babestutako elementuei, kultura-intereseko deklaratutako eraikinei edo antolamenduz kanpoko eraikinei; era berean, eraikin, etxebizitza, lurzati edo instalazio erabat legezkoei eragiten dietela ulertzen da.

     DATU PERTSONALEN BABESA

     DATU BABESA

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

     Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

     Bertaratuta:

     Eskoriatzako Udala

     Fernando Eskoriatza plaza

     20540 Eskoriatza

     Telematikoki: Eskaera-orri orokorra