Biztanleen errolda, baja ematea interesdunak eskatuta

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Baja heriotzagatik izan bada, ikusi "Biztanleen errolda, biztanleen baja heriotzagatik".

Ofiziozko baja hirugarren batek eskatuta bada, ikusi "Biztanleen errolda, ofiziozko baja ematea hirugarren batek eskatuta".

ESPAINIAKO beste udal batera bizitzera doalako Eskoriatzako Udalean baja eman nahi duenak, ez dauka zertan Eskoriatzan baja eskatu; nahikoa da alta eman nahi duen udalean alta eskatzearekin (handik baja eskaera bidaliko dute Eskoriatzako Udalera, eta Udalak bere kabuz kudeatuko du baja hori).

Espainiako herritar bat ATZERRIRA bizitzera joaten bada, alta eskatu beharko du bizilekua izango duen herrialdeko Espainiako Kontsuletxean (kontsuletxeak baja eskatuko dio Eskoriatzako Udalari, eta Udalak bere kabuz kudeatuko du baja hori).

Eskatzaileak atzerriko nazionalitatea badu eta atzerrira bizitzera doalako Eskoriatzako Udalean baja eskatu nahi badu, eskaera bete eta sinatu beharko du. Pertsona hori dagoeneko atzerrian baldin badago, eskaera posta elektronikoz egin dezake eta bere pasaportearen kopia erantsi (ezinbestekoa da pasaportearen kopian interesdunaren sinadura agertzea).

Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamenduaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera, araudi erregelamendu horretako 54. artikuluan ezartzen diren baldintzak bete gabe erroldatuta daudenei baja emango zaie ofizioz, bidegabe inskribatuta egoteagatik, dagokion espedientean hori egiaztatu eta interesdunari entzunaldia eman ondoren.

Oharra: bajaren arrazoia bere nazionalitateko herrialdera bueltatzea bada, nahikoa izango da interesdunak bere borondatez jakinaraztea.

NORK ESKA DEZAKE?

Eskoriatzan ohiko bizilekua duen edonork edo bere ordezkariak.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

 • Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo bizileku baimena (atzerritarren identifikazio zenbakia, AIZ).
 • Eskaera-orria.

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
     943 714 407
     943 714 042

      KOSTUA

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      ERABAKITZEKO EPEA

      • Aurreikusitako epea: momentuan.
      • Legezko epea: hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

      LEGEAK ETA ARAUAK

      ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa tramitatzearen ardura duen arlora bideratu.
      • Baldintza guztiak betetzen badira, datuak dagokion aplikazio informatikoan sartu.

      ORGANO ERABAKITZAILEA

      Alkatea

      TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

      Idazkaritza - Errolda

      OHARRAK

      DATU PERTSONALEN BABESA

      DATU BABESA

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

      Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

      Bertaratuta:

      Eskoriatzako Udala

      Fernando Eskoriatza plaza

      20540 Eskoriatza

      Telematikoki: Eskaera-orri orokorra