Ekindar Azpeitiko Energia-Komunitatean energia berriztagarriak sustatzeko diru-laguntzak (S-41) - 2022

Zer eta zertarako:

Azpeitiko herrian eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak ezartzea Ekindar energia-kooperatibaren bidez, horien erabilera sustatzeko eta energia-komunitateko parte-hartzea bultzatzeko diru-laguntzak norgehiagoka zuzen bidez ematea.

Dirulaguntza hauen helburua Azpeitiko herrian energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko neurriak bultzatzea eta energia berriztagarriak sustatu eta ezartzea da. Horren bidez, energia aurrezpenak, eraginkortasun energetikoak eta energia berriztagarrien erabilerak dituzten onurak zabaldu, eta jarduera ekonomikoen eta bizitegi-sektorearen faktura energetikoa murriztea helburu izanik.

Nork eska dezake:

Azpeitian ohiko etxebizitzan erroldatuta dagoen eta Ekindar energia-kooperatiban bazkide erabiltzaile gisa parte hartzen duten edozein herritar. Bai eta norberaren konturako langileak edo langile autonomoak, eta enpresa txikiak eta/edo elkarteak, edozein dela ere haien forma juridikoa, lantokia edo egoitza soziala Azpeitian dutenak betiere, Ekindar Kooperatibako bazkide erabiltzaile dela ziurtatzen badu.

 • Norbanakoen kasua, bizilagun bakoitzak erroldatuta dagoen etxebizitzarako bakarrik eskatu ahal izango du dirulaguntza.
 • Norberaren konturako langileak edo langile autonomoak, eta enpresa txikiak eta/edo elkarteen kasuan, establezimendu bakoitzeko eskatu ahal izango da dirulaguntza; betiere, establezimendu bakoitzerako egin bada inbertsioa.

Izaera orokorrez, onuradunek Azpeitiko Udalak dirulaguntzak emateko onartutako ordenantza arautzailearen 12. artikuluan eskatutako baldintzak bete beharko dituzte (2022ko urtarrilaren 26ko GAO, 16. zk.).

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskabidearekin batera honako dokumentazioa aurkeztu behar:

 • Eskatzailearen NA agiriaren kopia.
 • Kontu Korronteko titularitatea egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Ekindar Kooperatiba Elkarteko bazkide ziurtagiria.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), uztaila eta abuztua
  8:00-15:00

       Informazio gehiago:
      • idazkaritza@azpeitia.eus

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         Behin eskaera jaso eta izapidetzea onartu ondoren honako prozedura jarraituko da:

         1. Eskatutako baldintzak betetzen diren edo ez egiaztatzea.

         2. Balorazio-txostena egin.

         3. Ingurumen-batzordeak dagokion ebazpen-proposamena egin.

         4. Organo eskudunak ebazpena eman.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Idazkaritza - Idazkaritza

         Erlazionaturiko tramiteak

         Gainerako informazioa:

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         <