Kirol-klubentzat diru-laguntzak, ohiko jardueretarako (S-11) (2.A.1) - 2022

Zer eta zertarako:

Laguntza ekonomikoak, norgehiagoka-erregimenean, Azpeitiko kirol-kluben ohiko jarduera eta egitura garatzeko, 2021/2022 denboraldia edo 2022.urtean.

Nork eska dezake:

Honako baldintzak betetzen dituzten kirol-klubek:

 • Indarrean dauden legeen arabera eratuta egotea, eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol elkarte eta erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea.
 • Identifikazio Fiskal Kodea edukitzea eta zerga-betebeharrak eguneratuta izatea.
 • Sozietate-egoitza Azpeitian edukitzea eta bere jarduera nagusia bertan egitea.
 • Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa dagoena bete eta eskola-kiroleko programan aurreikusitako jarduerak garatzen laguntzea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera orria.
 • Eskaera egiten duen kirol-klubaren arduradun edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.
 • Entitatearen IFKren kopia.
 • Kontu korrontearen titularitatea eskaera egin duen entitatearena dela egiaztatzen duen agiria.
 • Eusko Jaurlaritzaren kirol elkarte eta entitateen Erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia.
 • Kirol klubaren edo elkartearen estatutuen kopiak..
 • 2021-2022 denboraldia/ 2022.urteko Memoria:
 • Memoria orokorra (KIK-1 eranskina).
 • Lizentzia-federatiboak (KIK-2 eranskina).
 • Kirol-titulazioa (KIK-3. Eranskina).
 • Udala-Patronatuarekin lankidetza/antolatutako aisialdi ekintzak (KIK-4.eransk).
 • Ohiz kanpoko lehiaketara egindako bidaiak
 • (KIK-5.eranskina).
 • Eskola kirol kontseiluarekin izandako lankidetza (KIK-6. Eranskina).
 • Eskola kiroleko taldeak eta lizentziak
 • (KIK-7. Eranskina).
 • Balantze-ekonomikoa (KIK-8.eranskina).
 • Gastuen zerrenda eta justifikazioa (KIK-9.eranskina).
 • Sexu-izaerako delituen ziurtagiria (KIK-10.eranskina)

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), uztaila eta abuztua
  8:00-15:00

       Informazio gehiago:
      • kirolak@azpeitia.eus

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
         2. Eskatzaileari eskaeraren zigilatutako kopia ematea egiaztagiri gisa.
         3. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea.
         4. Kirol Sailak eskaerak bideratzea eta ebaluatzea.
         5. Kirol Sailak dagokion ebazpen-proposamena egitea.
         6. Alkatetzak dekretu bidez ebaztea, Kirol Sailak aurrez egindako irizpenaren araberakoa.
         7. Jakinaraztea eta ordaintzea.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Kirolak - Kirola

         Gainerako informazioa:

         Ez dagokio.

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

         Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

         Informazio gehiago