Kirol-klubentzat dirulaguntzak, ohiko jardueretarako (S-11) (2.A.1) - 2023

Zer eta zertarako:

Laguntza ekonomikoak, norgehiagoka-erregimenean, Azpeitiko kirol-kluben ohiko jarduera eta egitura garatzeko, 2022/2023 denboraldia edo 2023.urtean.

Nork eska dezake:

Honako baldintzak betetzen dituzten kirol-klubek:

 • Indarrean dauden legeen arabera eratuta egotea, eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol elkarte eta erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea.
 • Identifikazio Fiskal Kodea edukitzea eta zerga-betebeharrak eguneratuta izatea.
 • Sozietate-egoitza Azpeitian edukitzea eta bere jarduera nagusia bertan egitea.
 • Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa dagoena bete eta eskola-kiroleko programan aurreikusitako jarduerak garatzen laguntzea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera orria.
 • Eskaera egiten duen kirol-klubaren arduradun edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.
 • Entitatearen IFKren kopia.
 • Kontu korrontearen titularitatea eskaera egin duen entitatearena dela egiaztatzen duen agiria.
 • Eusko Jaurlaritzaren kirol elkarte eta entitateen Erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia.
 • Kirol klubaren edo elkartearen estatutuen kopiak..
 • 2022-2023 denboraldia/ 2023.urteko Memoria: Memoria orokorra (KIK-1 eranskina).
 • Lizentzia-federatiboak(KIK-2eranskina).
 • Kirol-titulazioa (KIK-3. Eranskina).
 • Udala-Patronatuarekin lankidetza/antolatutako aisialdi ekintzak (KIK-4.eransk).
 • Ohiz kanpoko lehiaketara egindako bidaiak(KIK-5.eranskina).
 • Eskola kirol kontseiluarekin izandako lankidetza (KIK-6.Eranskina).
 • Eskola kiroleko taldeak eta lizentziak (KIK-7. Eranskina).
 • Balantze-ekonomikoa (KIK-8.eranskina).
 • Gastuen zerrenda eta justifikazioa(KIK-9.eranskina).
 • Sexu-izaerako delituen ziurtagiria (KIK-10.eranskina)

Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei laguntza hauen oinarrietako
7.artikuluan azaltzen diren dokumentuak eta 2/2005 martxoaren 8ko Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorraren
92.1.d artikuluan zehazten diren onuradunaren zerga betebeharretako dokumentuak , eskaeraren kudeaketarakobaldintza guztiak betetzen direla kreditatu, egiaztatu eta datuok eguneratu ditzan.
Modu berean, onuradun izateko Azpeitiko Udalaren Dirulaguntzak ematea arautzen duen Udal Ordenantzaren 10. eta13.artikuluak jasotako baldintzak betetzen direla ereegiaztatuko da horrela behar izan ezkero.

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK
•Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: GizarteSegurantzako betebeharrak egunean izatearenkontsulta.
•G.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearenkontsulta.


Dena dela, eskatzaileek jarduketa hauen aurka egiteko eskubidea izango dute, hori espresuki adieraziz eskaera- inprimakian. Eskatzaileak aurka eginez gero, aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (horrela eginez gero, eskatutako laguntza lortzeko oinarrietan eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute).

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), uztaila eta abuztua
  8:00-15:00

       Informazio gehiago:
      • kirolak@azpeitia.eus
       943150095-650777648

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
         2. Eskatzaileari eskaeraren zigilatutako kopia ematea egiaztagiri gisa.
         3. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea.
         4. Kirol Sailak eskaerak bideratzea eta ebaluatzea.
         5. Kirol Batzordeak dagokion ebazpen-proposamena egitea.
         6. Alkatetzak dekretu bidez ebaztea, Kirol Sailak aurrez egindako irizpenaren araberakoa.
         7. Jakinaraztea eta ordaintzea.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Kirolak - Kirola

         Erlazionaturiko tramiteak

         Gainerako informazioa:

         Ez dagokio.

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: KIROL-KLUBENTZAT DIRULAGUNTZAK ETA OHIKO JARDUERETAKO DATU BABESA

         DBEB kodea: lopd-KIKL 1

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).

         Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Datuen tratamenduaren arloko jarduerak: Datuak erkatzea (Egiaztatzea).

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Datu pertsonalen kategoriak: NAN/IFK/Identifikazio-agiri ofiziala, izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa, sinadura, posta elektronikoa eta sexua.

         Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga- administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Datuen komunikazioa: Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta espresuki baimenduetakoei edo legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

         Datuak kontserbatzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denboran ( jarduerak kudeatzeko, laguntzeko eta kontrolatzeko).

         Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.

         Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen- babesa.

         <