Eskolako kirol-egiturak garatzeko dirulaguntzak (S-25) (2.B.) - 2023

Zer eta zertarako:

Azpeitiko ikastetxeek 2022-2023 ikasturtean egiten diren eskola kiroleko programak ezarri eta gara ditzaten, laguntza zuzenak emateko baldintzak arautzea, konkurrentziazko zuzeneko emakida-prozeduraren bidez.

Nork eska dezake:

Dirulaguntzak eskatu ahalko dituzte 2022-2023 ikasturtean, tokiko Eskola kirola programa sustatzea eta garatzea helburu duten Lehen Hezkuntzako Azpeitiko ikastetxeek edo familiako gurasoen elkarteak, kirol-praktika eta jarduera fisikoaren bitartez beren ikasleen hezkuntza-garapena osatu ahal izateko.

Dirulaguntza eskatzen duten ikastetxeek edo familiako gurasoen elkarteak honako baldintzak bete beharko dituzte:

a) Indarrean den legedian xedatutakoaren arabera eratuta egotea, eta Eusko Jaurlaritzaren edo dagokion erakundearen erregistroan izena emanda edukitzea.

b) Identifikazio Fiskala eta zerga betebeharrak egunean izatea.

c) Sozietate egoitza Azpeitiko udalerrian kokatua izatea, eta jarduera nagusia eremu horren barruan garatzea.

d) Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa dagoena bete eta eskola-kiroleko programa sustatzea eta garatzea.

e) Eskola kiroleko koordinatzaile bat izendatu beharko dute, eta horrek erregulartasunez joan beharko du eskola-kirolaren arretarako tokiko egituraren saioetara.

f) Dirulaguntzaren prestaziorako beharrezko diren dokumentazio eta material guztietan hizkeraren erabilera ez-sexista egingo da, emakumeentzat baztergarri diren irudi guztiak ekidingo dira eta berdintasun, aniztasun, rol-aniztasun eta erantzunkidetasun balioak jasotzen dituen irudia sustatuko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Dirulaguntzak eskatzeko Udal formularioaren bidez eginiko eskaerarekin batera, egindako jarduera egiaztatuko duen dokumentazio hau aurkeztu behar da, nahitaez:

* ESK-eranskina: 2022-2023 ikasturteko Memoria

Larunbatetako ekintzen programa atxikitu behar da.

* ESK.1-eranskina: Jolashezi-programa

GFAren Eskola kirola aplikazioan alta emanda dauden Jolashezi talde bakoitzaren zerrenda zehatua atxikitu behar da (izen-abizen/kodea/adina etb.).

* ESK.2-eranskina: Multikirola-programa

GFAren Eskola kirola aplikazioan alta emanda dauden Multikirola talde bakoitzaren zerrenda zehatua atxikitu behar da (izen-abizen/kodea/adina etb.).

*ESK.3-eranskina: Sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa: adingabeekin aritzen diren begirale, entrenatzaile, eta zer egiten duten gorabeheran, kirol-zuzendariek; berdin dio, eskola kirolean, profesionalki aritzen diren edo boluntario gisa

* ESK.4-eranskina: Balantze ekonomikoa; eskola kiroleko jarduerari buruzko ohiko gastuen (kontzeptua eta zenbatekoa) eta diru-sarreren (jatorria eta zenbatekoa) balantzea.

* ESK.5-eranskina: eskola kirolaren programaren guztizko gastua justifikatzeko gastuen zerrenda.

Gastuen zerrenda ordaindutako fakturen bidez justifikatu beharko dira, lehentasunez. Jardueraren batean parte hartzeagatik egiten diren ordainketak edo jardueraren garapenean erakundean eskainitako laguntzagatik pertsona fisikoei egiten zaizkienak honela aurkeztu beharko dira:

a) Banku-transferentziaren egiaztagiria: pertsona bakoitzeko egiaztagiri bat aurkeztu beharko da, ordainketa-agindu-emailearen izena eta onuradunaren izena zehaztuz. Balantzean jasoko da ordainketa hori zeri dagokion.

b) Ordainketaren egiaztagiria: pertsona bakoitzeko egiaztagiri bat aurkeztu beharko da, honako hauek zehaztuta: erakunde jaulkitzailearen datuak, ordainketaren kontzeptua, data, hartzailearen datuak (izen-abizenak, NA eta helbidea) eta hartzailearen sinadura.

Eskola-kiroleko urteko aurrekontu arruntetik kanpo geratuko dira Azpeitiko udalak dirulaguntza izendunen bidez finantzatutako ezohiko jarduerak eta eskola-kirola programarekin zerikusia ez duten bestelako ekintzak.

Eskaeran adierazi edo behar bezala frogatzen ez diren datuak ez dira kontuan hartuko.

Bitartekotzako plataformatik eskatuko diren zerbitzuak:

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean izatearen kontsulta.

G.F.A: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta.

Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira, nahitaez:

1. Eskaera egiten duen ikastetxearen arduradun/ordezkariaren nortasun agiriaren kopia.

2. Erakundearen Identifikazio Fiskaleko kodearen kopia.

3. Kontu korrentearen titularitatea eskaera egin duen entitatearena dela egiaztatzen duen agiria.

4. Eusko Jaurlaritzaren edo dagokion erakundearen Erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), uztaila eta abuztua
  8:00-15:00

       Informazio gehiago:
      • kirolak@azpeitia.eus
       943150095-650777648
      • Telefonoz, Kirol Sailean, bulego orduetan
       943 15 00 95

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea
         2. Eskatzaileari eskaeraren zigilatutako kopia ematea egiaztagiri gisa.
         3. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea.
         4. Kirol Sailak dagokion txostena egitea.
         5. Alkatetzak dekretu bidez ebaztea, aurrez Kirol Sailak aurrez egindako irizpenaren arabera.
         6. Jakinaraztea eta ordaintzea.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Kirolak - Kirola

         Erlazionaturiko tramiteak

         Gainerako informazioa:

         Ez dagokio.

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: ESKOLAKO KIROL-EGITURAK GARATZEKO DIRULAGUNTZEN DATU PERTSONALEN BABESA

         DBEB kodea: LOPD-ESKI

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).

         Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Datuen tratamenduaren arloko jarduerak: Datuak erkatzea (Egiaztatzea).

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Datu pertsonalen kategoriak: NAN/IFK/Identifikazio-agiri ofiziala, izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa, sinadura, posta elektronikoa eta sexua.

         Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga- administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Datuen komunikazioa: Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta espresuki baimenduetakoei edo legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

         Datuak kontserbatzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denboran ( jarduerak kudeatzeko, laguntzeko eta kontrolatzeko).

         Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.

         Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen- babesa.

         <