Udal laguntza ekonomikoak, banakakoak eta familia mailakoak, gizarte-bazterketa edota muturreko behar egoerak arintzeko 2023 urterako (S-27)

Zer eta zertarako:

Gizarte mailako bazterkeria eta/edo behar larriko egoerak leuntzeko norbanakoei eta familiei diru-laguntzak ematea.

Zehatz esanda, dirulaguntza hauen helburua da larrialdi-egoerek Azpeitian bizi diren familiei sortutako beharrei aurrea hartzea eta erantzutea.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko dirulaguntzak emango dira.

Dirulaguntzen xede diren kontzeptuak: II. Eranskina

Nork eska dezake:

Azpeitian bizi diren pertsonek eta familiek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek, baldin eta jarraian jasotzen diren baldintzak betetzen badituzte eta dirulaguntzen udal-ordenantzaren 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte (deialdiaren oinarrien 2. eta 3. artikuluak):

1.- Pertsonek eta familiek gizarte-larrialdietarako laguntzei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, jarduera autonomoaren kasuan diru-sarrerak zenbatzeko izan ezik..

2.- Autonomoen kasuan, laguntza eskatu aurreko hileko diru-sarrerak kontabilizatuko dira, baita laguntza eskatzen den aldiko diru-sarrerak ere

*Laguntzak zuritzeko gehienenko epea hilabetekoa izango da, dirulaguntza hori jasotzen denetik hasita.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaera inprimakiaz gain, eskatzaileak ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko du:

- Eskatzailea eta BUko gainerako kide> 14 urte badira, pasaportearen fotokopia.

- Familia-liburua edo zaintza/jaboletza/tutoretza egiaztatzeko agiriaren fotokopia.

-Ezkontzaren antzeko harremana: erregistroaren ziurtagiria/ erantzukizunezko aitorpena..

-Tratu txarrak badaude, epaiaren fotokopia/ fiskalaren txostena/babesa agindua.

-Erabat umezurtz diren 18-23 urte dituztenak: egiaztatzeko agiriak

- Diru sarrerak .

 • Nomina.
 • Zinpeko aitorpena. (Behar izanez gero)

-Gastuetako dokumentazioa

 • Fakturak, ordain agiriak.
 • Errentamendu kontratua / Azpierrentamendu kontratua. (Behar izanez gero)

- Kontu-zenbakiaren titularraren egiaztagiriak.

-Beste dokumentazioa

 • Banantze epaia eta hitzarmen arautzailea. (Behar izanez gero)
 • Jatorriko herrialdeko ondasunen ziurtagiria. (Behar izanez gero)
 • Baloratuz gero beste dokumentazioa

Bitartekaritza plataformatik eta eskaerarekin egoera espezifikoan eskatuko diren zerbitzuak: III.ERANSKINA

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko Gizarte Zerbitzuen saileko herritarrentzako arreta zerbitzuan. Helbidea: 1766ko Matxinada kaleko 2 eta 3 etxeatariko baxua (astelehenetik ostegunera)
  20730 AZPEITIA
  8:30-14:30
 • Udaletxeko Gizarte Zerbitzuen saileko herritarrentzako arreta zerbitzuan. Helbidea: 1766. Matxinada kaleko 2 eta 3 etxeatariko baxua. (ostiraletan)
  20730 AZPEITIA
  8:30-14:00

          Informazioa gehiago: Gizarte@azpeitia.eus

          Zenbat kostatzen da:

          Doan.

          Erantzuteko epea:

          • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
          • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
          • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

          Aplikatu beharreko araudia:

          Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

          -Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

          -Instrukzio-fasea: Aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatu, eta Gizarte Zerbitzuetako talde teknikoak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.

          -Ebazpen proposamena (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi-epea emango zaio).

          -Ebazpena

          -Justifkazioa, hala badagokio.

          Organo ebazlea:

          Alkatetza

          Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

          Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

          Erlazionaturiko tramiteak

          Gainerako informazioa:

          Datu pertsonalen babesa:

          Fitxategiaren izena: UDAL LAGUNTZA EKONOMIKOAK, BANAKAKOAK ETA FAMILIA MAILAKOAK GIZARTE BAZTERKERTA EDOTA MUTURREKO BEHAR EGOERAK ARINTZEKO DIRULAGUNTZAREN DATU BABESA

          DBEB kodea: LOPD-FUDA

          Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).

          Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus

          Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

          Datuen tratamenduaren arloko jarduerak: Datuak erkatzea (Egiaztatzea).

          Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

          Datu pertsonalen kategoriak: NAN/IFK/Identifikazio-agiri ofiziala, izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa, sinadura, posta elektronikoa eta sexua.

          Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga- administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

          Datuen komunikazioa: Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta espresuki baimenduetakoei edo legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

          Datuak kontserbatzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denboran ( jarduerak kudeatzeko, laguntzeko eta kontrolatzeko).

          Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.

          Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen- babesa.

          <