Udal laguntza ekonomikoak, banakakoak eta familia mailakoak, gizarte-bazterketa edota muturreko behar egoerak arintzeko 2022 urterako (S-27)

Zer eta zertarako:

Gizarte mailako bazterkeria eta/edo behar larriko egoerak leuntzeko norbanakoei eta familiei diru-laguntzak ematea.

Zehatz esanda, diru-laguntza hauen helburua da larrialdi-egoerek Azpeitian bizi diren familiei sortutako beharrei aurrea hartzea eta erantzutea.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-laguntzak emango dira.

Diru-laguntzen xede diren kontzeptuak: II. Eranskina

Nork eska dezake:

Azpeitian bizi diren pertsonek eta familiek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek, baldin eta jarraian jasotzen diren baldintzak betetzen badituzte eta diru-laguntzen udal-ordenantzaren 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte (deialdiaren oinarrien 2. eta 3. artikuluak):

1.- Pertsonek eta familiek gizarte-larrialdietarako laguntzei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, jarduera autonomoaren kasuan diru-sarrerak zenbatzeko izan ezik.

Aurrekontu osoaren % 50 erreserbatu ahal izango da pertsona eta familia onuradunen diru-sarrera ekonomikoengatiko eskaeren ondoriozko gastuak estaltzeko, baldin eta pertsona eta familia horiek COVID-19ren ondorioz gutxitu edo baliogabetu badira, edo ezohiko izaera izateagatik Gizarte Zerbitzuen Batzorde Teknikoak premiazkotzat jotzen dituen eskabideak estaltzeko.

2.- Autonomoen kasuan, laguntza eskatu aurreko hileko diru-sarrerak kontabilizatuko dira, baita laguntza eskatzen den aldiko diru-sarrerak ere.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaera inprimakiaz gain, eskatzaileak ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko du:

- NAN/AIZ/pasaportea: etxeko guztiena eta ordezkariarena, badagokio.

- Familia liburua.

- Diru sarrerak .

 • Nominak: azkenengo 2 nomina.
 • Zinpeko aitorpena. (Behar izanez gero)

-Gastuetako dokumentazioa

 • Fakturak, ordain agiriak.
 • Errentamendu kontratua / Azpierrentamendu kontratua. (Behar izanez gero)

- Kontu-zenbakiaren titularraren egiaztagiriak.

-Beste dokumentazioa

 • Banantze epaia eta hitzarmen arautzailea. (Behar izanez gero)
 • Jatorriko herrialdeko ondasunen ziurtagiria. (Behar izanez gero)
 • Baloratuz gero beste dokumentazioa

Non eskatzen da:

  Telefonoz:
 • GIzarte Zerbitzuen Saila *OHARRA irakurri
  AZPEITIA
  943157192

        OHARRA: COVID-19ak eragindako alarma egoerak irauten duen bitartean, eskaera telefonoz edo korreo elektroniko bidez egin ahal izango da.

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        -Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

        -Instrukzio-fasea: Aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatu, eta Gizarte Zerbitzuetako talde teknikoak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.

        -Ebazpen proposamena (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi-epea emango zaio).

        -Ebazpena

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

        Gainerako informazioa:

        Ez dagokio.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

        Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago