Gizarte-esparruko eta esparru sozio-sanitarioko elkarteei laguntza ekonomikoak (S-26) - 2022

Zer eta zertarako:

Laguntza hauek urtean zehar Azpeitian bizi diren elkarte, talde eta ordena erlijiosoek garatutako jarduerak diruz laguntzeko dira, gizarte-zerbitzuen arloan (gizarte-eremua eta eremu soziosanitarioa).

Diru-laguntzak gizarte eta gizarte-osasun arloko zerbitzuen esparru zehatz hauetarakoak izan daitezke:

- Elkartearen beraren ohiko jarduerari eustea.

- Hitzaldiak

- Urteko dibulgazio-kanpainak. Azterketa.

- Prestakuntza-ikastaroak antolatzea.

- Biztanleria-sektore jakin batzuetako aisialdia eta denbora librea.

- Asoziazionismoa sustatzea

- Biztanleriaren jarduera sustatzeko jarduerak eta/edo ekintzak, talde espezifikoak integratzeko (toxikomanoak, hirugarren adineko emakume elbarriak).

- Kolektiboei arreta ematea gizarte- eta osasun-zerbitzuen arloan.

Nork eska dezake:

Diru-laguntza hau eskatu ahal izango du irabazi-asmorik gabeko edozein elkartek eta gobernuz kanpoko edozein erakundek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta bertan agertzen diren baldintzekin; besteak beste, egoitza nagusia edo legez eratutako ordezkaritza Azpeitian izatea eta Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan erregistratuta egotea, edo dagokion erregistroan egotea.

Jarduerak Azpeitian egingo dira.

Salbuespen gisa, udalerriarentzat interesgarritzat jotzen diren jarduera sozialek ere jaso ahal izango dituzte laguntzak, nahiz eta elkarte edo erakunde eskatzaileak Azpeitian ordezkaritza ofizialik ez izan eta diruz lagundutako jarduerak Azpeitian egiten diren.

Eskatutako diru-laguntza lortzen bada, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo urtarrilaren 28a epemuga izango duelarik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Erakunde eskatzailearen estatutuak.

b) Identifikazio fiskaleko zenbakia.

c) Ahalmena emateko edo ordezkatzeko baimena.

d) Eskatu nahi den laguntza-lerroari buruzko informazio zehatza (proiektua, jarduera edo egintza) eta aurrekontu osoa (diru-sarrerak eta gastuak).

e) Diru-laguntzarako erabiliko den kontu korrontearen titulartasuna duen agiria.

f) Deialdiari erantsitako ereduko diru-laguntza eskatzea.

g) Aurkeztutako programaren memoria zehatza.

h) Diru-laguntzaren xede den programaren aurrekontua.

i) Erakundearen urteko aurrekontua

Non eskatzen da:

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

         2. Instrukzio fasea eta ebazpen proposamena Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak gauzatua

         3. Ebazpena

         Diru-laguntzaren ordainketa, gastua egin izanaren agiaztatze agiri guztiak aurkezteari baldintzatuta egongo da, eta hauek deialdiaren hirugarren atalean jasotako epeetan egin behar dira.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

         Gainerako informazioa:

         Ez dagokio.

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

         Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

         Informazio gehiago