Gizarte-esparruko eta esparru sozio-sanitarioko elkarteei laguntza ekonomikoak (S-26) - 2020 - ITXITA

Zer eta zertarako:

Laguntza hauek urtean zehar Azpeitian bizi diren elkarte, talde eta ordena erlijiosoek garatutako jarduerak diruz laguntzeko dira, gizarte-zerbitzuen arloan (gizarte-eremua eta eremu soziosanitarioa).

Diru-laguntzak gizarte eta gizarte-osasun arloko zerbitzuen esparru zehatz hauetarakoak izan daitezke:

— Elkartearen beraren ohiko jarduerari eustea.

— Hitzaldiak.

— Herritarren sektore batzuen aisialdi eta denbora librerako jarduerak.

— Sustapen, sentsibizazio, prestakuntza, informazio jarduerak/edo ekimenak, eta jardueraren zabalkundekoak.

— Elkarte zehatz horren jarduerarekin zerikusia duten material edo baliabide espezifikoak prestatzea.

— Elkartearen jarduerak bere baitan hartzen dituen kolektiboei zuzendutako interbentzio programa zehatzak garatzea.

— Ohiz kanpoko izaeraz, Azpeitian sustraitutakotzat jotako ekitaldi, ospakizun eta urteurrenak antolatzeko ere eman ahal izango dira diru-laguntzak.

Nork eska dezake:

Deialdi honen lehenengo artikuluan zehaztutako helburuak lortzera bideratutako ekimenak sustatu edota interes orokorreko jarduerak egingo dituzten pertsona fisiko zein juridikoek, publiko zein pribatuek, eskatu ahal izango dituzte diru-laguntzak.

Eskatutako diru-laguntza lortzen bada, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo urtarrilaren 31a epemuga izango duelarik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Eskatzailearen edo/eta ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.

- Erakundearen IFKren kopia.

- Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.

- Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.

- Elkartearen jarduera orokorraren memoria.

- Diruz laguntzea eskatzen den proiektu, jarduera edo pro- gramaren memoria.

- Elkartearen jarduera orokorraren gastuen eta sarreren aurrekontua, edota, bestela

- Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua.

- Eskabidea egin den urtearen aurrekoari dagozkion gastu eta diru-sarreren likidazio erreala edo balioetsia, bai entitatea- ren jarduera orokorrari bai diru-laguntza xede duen proiektu edo jarduera espezifikoari dagokiona, jarduera hori iaz egin bada. Agiri horiek Udalean aurkeztuak baleude, ez da berriro aurkeztu beharrik izango.

- Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea.*

- Zinpeko adierazpena (eskabidean jasoa), beste diru-sarrera batzuk badauden eta/edo beste erakundeetan diru-laguntza eskatu duen adierazten duena.

*Diru-laguntza eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, eta ez da beharrezkoa izango haien baimenik. Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Non eskatzen da:

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

        2. Instrukzio fasea eta ebazpen proposamena Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak gauzatua

        3. Ebazpena

        Diru-laguntzaren ordainketa, gastua egin izanaren agiaztatze agiri guztiak aurkezteari baldintzatuta egongo da, eta hauek deialdiaren hirugarren atalean jasotako epeetan egin behar dira.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

        Gainerako informazioa:

        Ez dagokio.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

        Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago