Garapenerako lankidetza-programak garatzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GKE) dirulaguntzak (S-19) - 2023

Zer eta zertarako:

Lerroa1C- Hegoaldeko herrialde pobretuetan bazterketa-arrazoien aurka borrokatzera eta giza garapen jasangarri eta ekitatiboa sustatzera bideratutako lankidetza-proiektuak egiteko.

Lerroa1D- Nazioarteko lankidetzan borondatez parte hartzen duten pertsonentzako diru-laguntzak.

Lerroa 1E- Larrialdi-egoeretan ekintza humanitario eta puntualetarako proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak.

Nork eska dezake:

Lerroa 1C eta1 E. Dirulaguntza hau eskatu ahal izango du nortasun juridikoa duen gobernuz kanpoko edozein elkarte, erakunde edo erakundek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta horietan agertzen diren baldintzekin; besteak beste, egoitza nagusia edo legez eratutako ordezkaritza Azpeitian izatea, edo eskatzailea azken 4 urteetan Azpeitian erroldatuta egotea eta Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan erregistratuta egotea.

Erakundeek laguntza jasotzen duen herrialdean lan egiten duen erakunde edo entitate baten partaidetza izan beharko dute. Tokiko edo kontrako gizarte-erakunde horrek nortasun juridiko propioa izango du, eta ez du irabazi-asmorik izango.

Lerroa 1D. Nazioarteko lankidetzan borondatez parte hartzen duten pertsonentzako.

Lerroa 1C,D,E

Erakunde eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra onartuko du.

*Eskatutako diru-laguntza lortzen bada, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo otsailaren 29a epemuga izango duelarik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1C eta 1E ataletako onuradunek erantsi beharreko agiriak:

a) Eskaera orria normalizatua

b) Erakunde eskatzailearen estatutuak.

c) Identifikazio fiskaleko zenbakia.

d) Ahalmena emateko edo ordezkatzeko baimena.

e) Eskatu nahi den laguntza-lerroari buruzko informazio zehatza (proiektua, jarduera edo egintza) eta aurrekontu osoa (diru-sarrerak eta gastuak).

f) Dirulaguntzarako erabiliko den kontu korrontearen titulartasuna duen agiria.

g) Deialdiari erantsitako ereduko dirulaguntza eskatzea.

h) Aurkeztutako programaren memoria zehatza.

i) Dirulaguntzaren xede den programaren aurrekontua.

j) Erakundearen urteko aurrekontua

1D, ataletako onuradunek erantsi beharreko agiriak:

a) Dirulaguntzarako erabiliko den kontu korrontearen titulartasuna duen dokumentua.

b) Deialdiari erantsitako ereduko diru-laguntza eskatzea.

c) Eskatzaileak egingo dituen zereginak eta funtzioak garatuko dituen programaren memoria xehatua.

d) Dirulaguntzaren xede den programan parte hartzeko sortutako gastuen aurrekontua.

e) Programa garatuko duen elkartearen estatutuak.

1C,1D eta 1E

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekaritza-plataformaren bidez eskatuko diren zerbitzuak:

 • NAN. Eskatzailearen nortasun agiria.
 • GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: Gizarte Segurantzaren betebeharretan egunean egotearen kontsulta.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko Gizarte Zerbitzuen saileko herritarrentzako arreta zerbitzuan. Helbidea: 1766ko Matxinada kaleko 2 eta 3 etxeatariko baxua (astelehenetik ostegunera)
  20730 AZPEITIA
  8:30-14:30
 • Udaletxeko Gizarte Zerbitzuen saileko herritarrentzako arreta zerbitzuan. Helbidea: 1766. Matxinada kaleko 2 eta 3 etxeatariko baxua. (ostiraletan)
  20730 AZPEITIA
  8:30-14:00

       Informazio gehiago:
      • Telefonoz, Gizarte Zerbitzu Sailean bulego orduetan
       943 15 71 92

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         -Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

         -Instrukzio-fasea: Aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatu, eta Gizarte Zerbitzuetako talde teknikoak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.

         -Ebazpen proposamena (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi-epea emango zaio).

         -Ebazpena

         -Justifkazioa, hala badagokio.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

         Erlazionaturiko tramiteak

         Gainerako informazioa:

         Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Garapenereko lankidetza-programak garatzen dituzten gobernuz kanpoko erakundeen dirulaguntzen datu babesa

         DBEB kodea: LOPD-GARP

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).

         Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Datuen tratamenduaren arloko jarduerak: Datuak erkatzea (Egiaztatzea).

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Datu pertsonalen kategoriak: NAN/IFK/Identifikazio-agiri ofiziala, izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa, sinadura, posta elektronikoa eta sexua.

         Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga- administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Datuen komunikazioa: Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta espresuki baimenduetakoei edo legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

         Datuak kontserbatzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denboran ( jarduerak kudeatzeko, laguntzeko eta kontrolatzeko).

         Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.

         Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen- babesa.

         <