Garapenerako lankidetza-programak garatzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GKE) diru-laguntzak (S-19) - ITXITA

Zer eta zertarako:

Lerroa1C- Hegoaldeko herrialde pobretuetan bazterketa-arrazoien aurka borrokatzera eta giza garapen jasangarri eta ekitatiboa sustatzera bideratutako lankidetza-proiektuak egiteko.

Lerroa1D- Nazioarteko lankidetzan borondatez parte hartzen duten pertsonentzako diru-laguntzak.

Lerroa 1E- Larrialdi-egoeretan ekintza humanitario eta puntualetarako proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak.

Nork eska dezake:

Lerroa 1C eta1 E. Diru-laguntza hau eskatu ahal izango du nortasun juridikoa duen gobernuz kanpoko edozein elkarte, erakunde edo erakundek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta horietan agertzen diren baldintzekin; besteak beste, egoitza nagusia edo legez eratutako ordezkaritza Azpeitian izatea, edo eskatzailea azken 4 urteetan Azpeitian erroldatuta egotea eta Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan erregistratuta egotea.

Erakundeek laguntza jasotzen duen herrialdean lan egiten duen erakunde edo entitate baten partaidetza izan beharko dute. Tokiko edo kontrako gizarte-erakunde horrek nortasun juridiko propioa izango du, eta ez du irabazi-asmorik izango.

Lerroa 1D. Nazioarteko lankidetzan borondatez parte hartzen duten pertsonentzako.

Lerroa 1C,D,E

Erakunde eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra onartuko du.

*Eskatutako diru-laguntza lortzen bada, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo otsailaren 28a epemuga izango duelarik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1C, eta 1E ataletako onuradunek erantsi beharreko agiriak:

a) Eskaera orria normalizatua

b) Erakunde eskatzailearen estatutuak.

c) Identifikazio fiskaleko zenbakia.

d) Ahalmena emateko edo ordezkatzeko baimena.

e) Eskatu nahi den laguntza-lerroari buruzko informazio zehatza (proiektua, jarduera edo egintza) eta aurrekontu osoa (diru-sarrerak eta gastuak).

f) Diru-laguntzarako erabiliko den kontu korrontearen titulartasuna duen agiria.

g) Deialdiari erantsitako ereduko diru-laguntza eskatzea.

h) Aurkeztutako programaren memoria zehatza.

i) Diru-laguntzaren xede den programaren aurrekontua.

j) Erakundearen urteko aurrekontua

1D, ataletako onuradunek erantsi beharreko agiriak:

a) Eskatzailearen NANa

b) Diru-laguntzarako erabiliko den kontu korrontearen titulartasuna duen dokumentua.

c) Deialdiari erantsitako ereduko diru-laguntza eskatzea.

d) Eskatzaileak egingo dituen zereginak eta funtzioak garatuko dituen programaren memoria xehatua.

e) Diru-laguntzaren xede den programan parte hartzeko sortutako gastuen aurrekontua.

f) Programa garatuko duen elkartearen estatutuak.

Non eskatzen da:

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

        2. Instrukzio fasea eta ebazpen proposamena Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak gauzatua.

        3. Ebazpena

        Diru-laguntzaren ordainketa, gastua egin izanaren egiaztatze agiri guztiak aurkezteari baldintzatuta egongo da, hauek oinarri orokorretan 4 eta 16 artikuluetan argitaratutakoak.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

        Gainerako informazioa:

        Ez dagokio.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

        Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago