Auzo-taxi dirulaguntza programa (S-34)

Zer eta zertarako:

Garraio publikoko zerbitzu erregularra erabiltzerik ez duten landa-auzoetako biztanleei udalerri barruan bidaiatzeko taxia erabiltzeko diru-laguntzak.

Diruz lagunduko dira honako baldintza hauek betetzen dituzten bidaiak:

- Udalerri barruan egindako bidaiak (beraien etxebizitzatik erdigunera baita alderantzizko norabidean ere).

- Bidaia horiek, Azpeitiko taxi-lizentzia izan eta Azpeitiko udalarekin programa honetarako hitzarmena sinatu duten taxilariekin egitea. (Horretarako, diru-laguntzaren eskubidea onartzen denean emango den txartel identifikagarrian deia egiteko edota whatsapp-a bidaltzeko telefono zenbakia jasoko da)

- Egindako ibilbideak hauek izatea: I eranskinean jasotako auzo bateko etxebizitza batetik Azpeitiko erdigunera, beste landa-auzo batera edota alderantzizko noranzkoan.

- Bidaiak honako egun eta orduen barruan egitea (abuztuan ezik):

 • Astelehenetik ostiralera: 07:30etik-20:30era
 • Larunbatetan: 09:00etatik 20:30era

Igande eta jai egunetan egindako bidaiak ez dira diruz lagunduko, ezta abuztuan egindako bidaiak ere

Auzo-taxi zerbitzua ez da inolaz ere, eskolako garraio zerbitzua emateko erabili. Norbaitek eskolara joateko taxia hartuko balu, onartutako taxi tarifak ordaindu beharko ditu.

Nork eska dezake:

Pertsona onuradunek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

a. Azpeitian erroldatuta egotea (I. eranskinean agertzen diren auzo edo kale batean)

b. 18 urtetik gora izatea, edo 12-18 urte bitartekoa izanda gurasoen edo tutoreen baimena izatea.

c. 38/2003 Legeak (diru-laguntzen Lege orokorrak) 13. artikuluan aurreikusten dituen debekuetako batean ere sartuta ez egotea.

d. Udalarekiko betebehar fiskaletan egunean egotea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskabide orriarekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:

 • DERRIGORREZ AURKEZTU BEHARREKOA

1. Eskatzailearen edo ordezkariaren NANa.

2. Erantzunkizunpeko adierazpena, non eskatzailea 38/2003 Legeko 13. artikuluan aurreikusitako debekuetan sarturik ez dagoela adierazten den.

3. Zinpeko aitorpena, xede bera finantzatzeko beste entitate edo erakunde batzuei eskatutako edo eskatzea aurreikusi diren diru-laguntzak zeintzuk diren adierazten den. Honako hauek zehaztuta: Erakundearen izena eta jasotako edo eskatutako diru-laguntza.

 • UDALAK ZUZENEAN ESKATU LITZAZKEEN DOKUMENTUAK BEGIRATZEKO BAIMENA EZEZTATUTAKO KASUETAN

4. Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen egiaztagiria. Ziurtagiri hauen ordez, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztu ahal izango du, Dirulaguntzen Lege Orokorraren araudia onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren 24.4 artikuluak aurreikusten duenaren arabera.

5. Biztanleen Erroldan erroldatuta dagoela eta udalarekiko betebehar fiskaletan egunean dagoela udalak ofizioz konprobatuko du.

* Azpeitiko Udalak automatikoki eskuratuko ditu beste administrazio batzuetan dauden dokumentuak, salbu eta eskatzaileak ekintza hori berariaz baimentzen ez badu.

Non eskatzen da:

          Zenbat kostatzen da:

          Doan

          Erantzuteko epea:

          • Aurreikusitako epea: 2 hilabete

          Aplikatu beharreko araudia:

          Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

          -Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

          -Instrukzio-fasea: aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatzea, eta udaletxeko ingurugiro sailak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.

          -Ebazpen proposamena (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi-epea emango zaio).

          -Ebazpena

          Organo ebazlea:

          Alkatetza

          Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

          Ingurumena - Ingurumena

          Gainerako informazioa:

          Datu pertsonalen babesa:

          Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

          DBEB kodea: LOPD-GDD

          Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

          Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

          Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

          Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

          Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

          Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

          Informazio gehiago