Auzo-taxi dirulaguntza programa (S-34)

Zer eta zertarako:

Garraio publikoko zerbitzu erregularra erabiltzerik ez duten landa-auzoetako biztanleei udalerri barruan bidaiatzeko taxia erabiltzeko diru-laguntzak.

Diruz lagunduko dira honako baldintza hauek betetzen dituzten bidaiak:

- Udalerri barruan egindako bidaiak (beraien etxebizitzatik erdigunera baita alderantzizko norabidean ere).

- Bidaia horiek, Azpeitiko taxi-lizentzia izan eta Azpeitiko udalarekin programa honetarako hitzarmena sinatu duten taxilariekin egitea. (Horretarako, diru-laguntzaren eskubidea onartzen denean emango den txartel identifikagarrian deia egiteko edota whatsapp-a bidaltzeko telefono zenbakia jasoko da)

- Egindako ibilbideak hauek izatea: I eranskinean jasotako auzo bateko etxebizitza batetik Azpeitiko erdigunera, beste landa-auzo batera edota alderantzizko noranzkoan.

- Bidaiak honako egun eta orduen barruan egitea (abuztuan ezik):

 • Astelehenetik ostiralera: 07:30etik-20:30era
 • Larunbatetan: 09:00etatik 20:30era

Igande eta jai egunetan egindako bidaiak ez dira diruz lagunduko, ezta abuztuan egindako bidaiak ere

Auzo-taxi zerbitzua ez da inolaz ere, eskolako garraio zerbitzua emateko erabili. Norbaitek eskolara joateko taxia hartuko balu, onartutako taxi tarifak ordaindu beharko ditu.

Nork eska dezake:

Pertsona onuradunek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

a. Azpeitian erroldatuta egotea (I. eranskinean agertzen diren auzo edo kale batean)

b. 18 urtetik gora izatea, edo 12-18 urte bitartekoa izanda gurasoen edo tutoreen baimena izatea.

c. 38/2003 Legeak (diru-laguntzen Lege orokorrak) 13. artikuluan aurreikusten dituen debekuetako batean ere sartuta ez egotea.

d. Udalarekiko betebehar fiskaletan egunean egotea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskabide orriarekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:

 • DERRIGORREZ AURKEZTU BEHARREKOA

1. Eskatzailearen edo ordezkariaren NANa.

2. Erantzunkizunpeko adierazpena, non eskatzailea 38/2003 Legeko 13. artikuluan aurreikusitako debekuetan sarturik ez dagoela adierazten den.

3. Zinpeko aitorpena, xede bera finantzatzeko beste entitate edo erakunde batzuei eskatutako edo eskatzea aurreikusi diren diru-laguntzak zeintzuk diren adierazten den. Honako hauek zehaztuta: Erakundearen izena eta jasotako edo eskatutako diru-laguntza.

BITARTEKARITZA-PLATAFORMAREN BIDEZ ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: Gizarte Segurantzaren betebeharretan egunean egotearen kontsulta.

UDALA: Errolda

* Azpeitiko Udalak automatikoki eskuratuko ditu beste administrazio batzuetan dauden dokumentuak, salbu eta eskatzaileak ekintza hori berariaz baimentzen ez badu.

Non eskatzen da:

          Zenbat kostatzen da:

          Doan

          Erantzuteko epea:

          • Aurreikusitako epea: 2 hilabete

          Aplikatu beharreko araudia:

          Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

          -Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

          -Instrukzio-fasea: aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatzea, eta udaletxeko ingurugiro sailak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.

          -Ebazpen proposamena (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi-epea emango zaio).

          -Ebazpena

          Organo ebazlea:

          Alkatetza

          Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

          Ingurumena - Ingurumena

          Gainerako informazioa:

          Datu pertsonalen babesa:

          Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

          DBEB kodea: LOPD-GDD

          Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

          Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

          Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

          Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

          Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

          Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

          Informazio gehiago