Azpeitiko kultur elkarteen urteko programak edo kultur jarduerak finantzatzera zuzendutako dirulaguntzak (S-32) - 2022

Zer eta zertarako:

Dirulaguntza hauek 2022. urtean Azpeitiko kultur elkarteen kultur egitasmo edo/eta urteko programen garapena finantziatzera zuzenduta daude.

Laguntza hauen bidez, Azpeitiko Udalaren Kultur sailak erabilera publikoko edo kultura-intereseko izaera duten ekimenak diruz lagundu ahal izango ditu, deialdian zehazten diren baldintzak betetzen badituzte.

Nork eska dezake:

Dirulaguntzak eskatu ahalko dituzte, Azpeitian edo beste udalerri batean kultura-jarduerak egiten dituzten eta egoitza Azpeitian duten irabazi asmorik gabeko erakundeek.

Onuradunek Azpeitiko Udalak dirulaguntzak emateko eratutako ordenantza arautzailearen 12. artikuluan eskatutako baldintzak bete beharko dituzte.

Beka jasotzen duenak Azpeitiko Udalaren aurrean dirulaguntzaren xede den proiektua justifikatu beharko du.

* Dirulaguntzaren xedea justifikatzeko, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo hilabetean, eta epemuga 2022eko urtarrilaren 31 izango da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1.Eskaera orria behar bezala beteta.

2.Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.

3. Erakundearen IFKren kopia, hala badagokio.

4. Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda dagoela, badagokio, eta Udal Erregistroan (gaur egun sorrera-fasean) izena emana dagoela dioen Ziurtagiria.

5. Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.

6. Elkartearen jarduera orokorraren memoria (urte osoko programarako eskaerei dagokionean).

7. Diruz laguntzea eskatzen den proiektu, jarduera edo programaren memoria (proiektu zehatzetarako eskaerei dagokionean).

8. Elkartearen jarduera orokorraren gastuen eta sarreren aurrekontua, edota, bestela.

9. Dirulaguntza eskatzen den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua.

10. Eskabidean jasotako zinpeko aitopena.

*Dirulaguntza eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, eta ez da beharrezkoa izango haien baimenik. Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Non eskatzen da:

         Zenbat kostatzen da:

         Doan

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea.

         2. Instrukzio-fasea kultura saileko talde teknikoari dagokio eta honek aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatu ondoren, egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egingo du.

         3. Udaleko Kultur Batzordearen Ebazpen proposamena emango da (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi epea emango zaio).

         4. Ebazpena. Dirulaguntzak norgehiagoka-prozeduraren bidez emango dira; hau da, aurkeztutako eskabideak alderatu, haien artean lehentasun-ordena ezartzeko.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Kultura - Kultura

         Gainerako informazioa:

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

         Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

         Informazio gehiago