Aurka egiteko eskubidea egikaritzeko eskabidea (DB-05)

Zer eta zertarako:

Eskatzaileak eskubidea du bere datuak interes publikoan edo botere publikoaren erabileran oinarrituta tratatzearen aurka egiteko, bere egoerarekin zerikusia duten zioengatik.

Nork eska dezake:

 • 14 urtetik gorako pertsona fisikoek.
 • 14 urte baino gutxiago dituztenek edo ezintasun egoeran daudenek, legezko ordezkari baten bidez.
 • Pertsona fisikoaren ordezkariak.

Noiz egin daiteke eskaera?

Urte osoan zehar.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Izapide honetan zehaztutako eskaera eredua erabiltzea derrigorrezkoa da

Nortasuna egiaztatzeko, NANa aurkeztu beharko du.
Eskabidea ordezkari bidez aurkeztuz gero, horren nortasuna eta ordezkaritza frogatu beharko ditu legeek xedatutako moduan, bai eta ordezkatuaren NANa erakutsi ere.

Non eskatzen da:

        Zenbat kostatzen da:

        Doan

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: hilabete 1
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.
        2. Nolanahi ere, tratamenduaren arduradunak beti erantzun beharko du, eskatzailearen datuak tratatuz gero zein ez.
        3. Datuak tratatzearen aurkako eskabidea ukatuz gero, zergatiko hauetako bat idatziz adierazita utzi beharko dute: datuak tratatzeko premiazko zio legitimoak izatea, interesdunaren interes, eskubide eta askatasunen gainekoak, edo erreklamazioak egin, bideratu edo aldeztu ahal izateko. Zergatikoa izan daiteke, orobat, legeren nahiz arau komunitarioren batek aurkakotasuna galaraztea.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Idazkaritza - Idazkaritza

        Erlazionaturiko tramiteak

        Gainerako informazioa:

        Datuen Babesaren arduraduna: dbd@azpeitia.eus

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa, eskubideen egikaritza

        DBEB kodea: RGPD

        Helburua: Datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubideen egikaritzari dagokien personen eskaerak kudeatzea.

        Legitimazioa: DBEOren 6.1.c) artikulua: lege betebeharra betetzea: - 2016/679 Datuak Babesteko Erreglamendu Orokorraren 15.artikulua eta hurrengoak.

        Gordetzeko epeak: Eskubideen egikaritza prozesua amaitu denetik urte batera, eta, egotekotan, kontrol agintaritzak emandako ebazpena irmoa denetik.

        Komunikazio hartzaileak: Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak

        <