Datu pertsonaletan sartzeko eskubideaz baliatzeko eskabidea (DB-01)

Zer eta zertarako:

Arduradunak tratatzen (biltzen, kontsultatzen, beste inori uzten…) dituen datu pertsonalen berri izatea da eskatzailearen eskubidea, hala nola:

- Zertarako tratatzen dituzten,
- Noiz arte gordeko dituzten,
- Datuen hartzaileak,
- Nazioartekoo transferentziak,
- Datuen jatorriari buruzko informazioa,
- Erabaki automatizaturik ba ote den (profilak egitea barne).

Nork eska dezake:

 • 14 urtetik gorako pertsona fisikoek
 • 14 urte baino gutxiago dituztenek edo ezintasun egoeran daudenek, legezko ordezkari baten bidez.
 • Pertsona fisikoaren ordezkariak.

Noiz egin daiteke eskaera?

Urte osoan zehar. Datuetan sartzeko eskubidea 6 hilabeteko epean behin baino gehiagotan erabiltzen ez badute beintzat, hartarako oinarri legitimorik dagoenean izan ezik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Izapide honetan zehaztutako eskaera eredua erabiltzea derrigorrezkoa da

NANa aurkeztu beharko da nortasuna egiaztatzeko.

- Eskabidea ordezkari bidez aurkeztuz gero:

Horren nortasuna eta ordezkaritza frogatu beharko ditu legeek xedatutako moduan eta

ordezkatuaren NANa ere aurkeztu beharko du.

Non eskatzen da:

        Zenbat kostatzen da:

        Doan

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: hilabete 1
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea
        2. Nolanahi ere, tratamenduaren arduradunak beti erantzun beharko du, eskatzailearen datuak tratatuz gero zein ez.
        3. Informazioa emateari uko egiteko arrazoiak eman egin beharko dira, eta hauek izango dira: aurreko 6 hilabeteetan eskari berbera egin izana, berriro eskatzeko interes legitimorik ez badago, edo legeren batek edo arau komunitarioren batek ez ematea ezartzea.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Idazkaritza - Idazkaritza

        Erlazionaturiko tramiteak

        Gainerako informazioa:

        Datuen Babesaren arduraduna: dbd@azpeitia.eus

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa, eskubideen egikaritza

        DBEB kodea: RGPD

        Helburua: Datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubideen egikaritzari dagokien personen eskaerak kudeatzea.

        Legitimazioa: DBEOren 6.1.c) artikulua: lege betebeharra betetzea: - 2016/679 Datuak Babesteko Erreglamendu Orokorraren 15.artikulua eta hurrengoak.

        Gordetzeko epeak: Eskubideen egikaritza prozesua amaitu denetik urte batera, eta, egotekotan, kontrol agintaritzak emandako ebazpena irmoa denetik.

        Komunikazio hartzaileak: Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak

        <