Herriko ekonomiaren sustapenerako dirulaguntzak (S-23) - 2023

Zer eta zertarako:

Laguntza hauen azken helburua tokiko ekonomia sustatzea da, alde batetik, azken hilabeteetan jasandako pandemiak eragindako sektoreak bultzatuz, eta bestetik, enplegua sustatuz, industria-proiektuei eta gizarte-helburuak dituzten proiektu ekintzaileei lagunduz, horretarako hainbat baliabide emanez.

Lau dirulaguntza lerro aipa daitezke:

1) Zerbitzu sektorean eta/edo lehenengo sektorean jarduerak indartzera bideratutako dirulaguntzak. A Eranskineko Eremua

2) Industria proiektu estrategiko edo berritzaileak, eraikuntza sektoreko proiektuak sustatzen laguntzeko dirulaguntzak.

3) Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarteekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueretan enpleguaren sorrera bultzatzeko dirulaguntzak.

4) I. sektorean, zerbitzuen sektorean, ostalaritzan nahiz industrian enplegua sustatzeko dirulaguntzak.

Nork eska dezake:

Dagokion legedi zein dirulaguntza hauen deialdiaren oinarrietan jasotako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko zein juridikoek.

*Dirulaguntzaren xedea justifikatzeko, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, dirulaguntzaren lerro bakoitzaren deialdian adierazitako epeen barruan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1. DOKUMENTAZIO OROKORRA

Eskaera-orriarekin batera, honako ereduak aurkeztu beharko dira:

1.- Eskatzailearen edo/eta entitate eskatzailearen ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.

2.- Sozietatearen eraketa eskrituraren, estatutuen eta Merkataritza Erregistroan izena emana egotearen agiriaren kopiak, hala dagokionean. Elkarteen kasuan, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroko inskripzioa aurkeztu beharko da

3.- Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia

4.-Proiektuaren informazioa, proiektuaren deskribapena eta baloratu nahi den puntu bakoitza jasoko dituena, eta informazio horren euskarri diren akordioak eta ziurtagiriak erantsiko dituena. Sartzen diren alderdiak bakarrik hartuko dira kontuan.

5.- Edozein administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatutatik dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabide ekonomikorik eskatu duen edo ez, jaso duen edo ez jakinaraztea, diruz lagun daitekeen gastu bererako.

6.- Onuradun izateko baldintza baztertzailerik ez duela eta aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa dela dioen erantzukizunpeko adierazpena.

7.- Banku-erakunde batek edo aurrezki-erakunde batek emandako agiria, bere izenean dagoen kontu korronte baten titulartasuna ziurtatzen duena.

8.- 50 langiletik gorako enpresen kasuan, berdintasun plana eginda dagoela ziurtatzen duen dagokion erregistro ziurtagiria.

Bitartekotzako plataformatik eskatuko diren zerbitzuak edo udalak bere esku dituen datuak:

UDALA:

1.- Proiektua gauzatuko den jarduera gauzatzeko gaitzen duen tituluaren kopia (jarduera sailkatuaren lizentzia edo jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena), edo hala badagokio, eskabidea udal-erregistroan aurkeztu izanaren egiaztagiria.

2.- Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharren ordainketa egunean izatea egiaztatzen duen ziurtagiria.

BITARTEKOTZA PLATAFORMA:

1.- G.F.A.: Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigrafeen kontsulta.

2.- G.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta.

3.- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean izatearen kontsulta.

4.3 Eskabideak aurkezteko epea urteko deialdian finkatuko da.

2023eko deialdiari dagozkion eskabideak oinarri hauek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango dira, eta eskabideak aurkezteko epea 2023ko urriaren 15ean amaituko da.

2. I.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

3. II.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

4. III.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

5. IV.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), uztaila eta abuztua
  8:00-15:00
 • Azpeitia berritzen S.A.ren bulegoan
  Enparan Kalea 34 AZPEITIA
  08:00-13:30/14:30-17:30
  943 15 71 83
 • Azpeitia berritzen S.A.ren bulegoan
  Enparan Kalea 34 AZPEITIA
  08:00-13:30/14:30-19:00
  943157183
 • Azpeitia berritzen S.A.ren bulegoan
  Enparan Kalea 34 AZPEITIA
  08:00-14:30
  943 15 71 83
 • Azpeitia berritzen S.A.ren bulegoan
  Enparan Kalea 34 AZPEITIA
  08:00-14:30
  34943157183

       Informazio gehiago:
      • Telefonoz, bulego orduetan
       943 15 72 00

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea

         2. Azpeitia Berritzen SAk egindako eskabideen balorazioa eta ebazpen-proposamena

         3. Eskaera ebaztea eta interesdunari jakinaraztea

         4. Ordainketa gauzatzea.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         ekonomia - Ekonomia

         Erlazionaturiko tramiteak

         -B@KQ sarbidea.

         Gainerako informazioa:

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Herriko ekonomiaren sustapenerako dirulaguntzen datu babesa

         DBEB kodea: HESD-LOPD

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).

         Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Datuen tratamenduaren arloko jarduerak: Datuak erkatzea (Egiaztatzea).

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Datu pertsonalen kategoriak: NAN/IFK/Identifikazio-agiri ofiziala, izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa, sinadura, posta elektronikoa eta sexua.

         Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga- administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Datuen komunikazioa: Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta espresuki baimenduetakoei edo legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

         Datuak kontserbatzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denboran ( jarduerak kudeatzeko, laguntzeko eta kontrolatzeko).

         Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.

         Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen- babesa.

         <