Herriko ekonomiaren sustapenerako diru-laguntzak (S-23) - 2020 - ITXITA

Zer eta zertarako:

Laguntza hauek ematerakoan, Azpeitiko Udalaren azken helburua da tokiko ekonomia sustatzea, bereziki, eta besteak beste, enplegua bultzatuz, proiektu industrialak lagunduz eta helburu soziala duten proiektu ekintzaileak lagunduz, eta helburu horretarako hainbat baliabide eskainiz.

Lau diru-laguntza lerro aipa daitezke:

1. Merkataritza sektorean eta/edo lehenengo sektorean jarduerak indartzera bideratutako diru-laguntzak.

2. Industria proiektu-estrategikoak eta berritzaileak, enplegua sortu edo mantentzen duten eta garapen jasangarria bultzatzen duten inbertsio-proiektuak eta genero-berdintasuna sustatzeko diru-laguntzen lerroak sustatzeko diru-laguntzak.

3. Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomia eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueretan enpleguaren sorrera bultzatzeko diru-laguntzak.

4. Lehen sektorean, merkataritzan, ostalaritzan, zerbitzu nahiz industrian enplegua sustatzeko diru-laguntzak.

Nork eska dezake:

Dagokion legedi zein diru-laguntza hauen deialdiaren oinarrietan jasotako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko zein juridikoek.

*Diru-laguntzaren xedea justifikatzeko, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, diru-laguntzaren lerro bakoitzaren deialdian adierazitako epeen barruan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1. DOKUMENTAZIO OROKORRA

Eskaera-orriarekin batera, honako ereduak aurkeztu beharko dira:

1.1 Eskatzailearen edo/eta entitate eskatzailearen ordezkaritzaren Nortasun Agiriaren kopia.

1.2 Sozietatearen eraketa eskrituraren, estatutuen eta Merkataritza Erregistroan izena emana egotearen agiriaren kopiak, hala dagokionean.

1.3 Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

1.4 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman izanaren egiaztagiria eta proiektua gauzatuko den jarduera gauzatzeko gaitzen duen tituluaren kopia (jarduera sailkatuaren lizentzia edo jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena), edo, hala badagokio, eskabidea udal-erregistroan aurkeztu izanaren egiaztagiria. Laguntza ebatzi aurretik, jarduera sailkatuaren lizentzia behar duten jarduera sailkatuetarako lizentzia lortu dela egiaztatu beharko da.

1.5 Proiektuaren informazioa, proiektuaren deskribapena eta baloratu nahi den puntu bakoitza jasoko dituena, eta informazio horren euskarri diren akordioak eta ziurtagiriak erantsiko dituena.

1.6 Udaleko zerbitzu teknikoek automatikoki egiaztatuko dute zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela eta tokiko zergen ordainketak egunean dituela. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio uko egiaztapen horri, eta, orduan, adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko du.

1.7 Edozein administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatutatik diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabide ekonomikorik eskatu duen edo ez jakinaraztea, diruz lagun daitekeen gastu bererako.

1.8 Onuradun izateko baldintza baztertzailerik ez duela eta aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa dela dioen erantzukizunpeko adierazpena.

1.9 Banku-erakunde batek edo aurrezki-erakunde batek emandako agiria, bere izenean dagoen kontu korronte baten titulartasuna ziurtatzen duena.

Deialdiaren oinarri orokorren 5. artikuluan aurreikusitako dokumentazioa aurkezteaz gain, diru-laguntza hauek jasotzeko honako agiriak ere aurkeztu beharko dira:

2. I.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

3. II.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

4. III.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

5. IV.ERANSKINEKO LAGUNTZETARAKO DOKUMENTAZIOA

Non eskatzen da:

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea

         2. Azpeitia Berritzen SAk egindako eskabideen balorazioa eta ebazpen-proposamena

         3. Eskaera ebaztea eta interesdunari jakinaraztea

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         ekonomia - Ekonomia

         Gainerako informazioa:

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

         Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

         Informazio gehiago