Sorkuntza Beka (S-36) - 2024

Zer eta zertarako:

Herritarrei oro har zuzendutako 2024ko dirulaguntza deialdia, artistei beren obra sortzen laguntzeko.

Kultur sorkuntza bezala ulertzen da, artistaren imajinaziotik eratorritakoa, zeinak musika, pintura, eskultura, literatura obra, antzerki obra, zine obra, komikia, soinu konposizioa, ikus-entzunezko konposizioa, konposizio digitala, dantza etab.

Diruz lagundu daitezkeen modalitate eta jarduera hauek ezartzen dira:

A) Kultur-sorkuntzaren modalitatea.

 • Diruz lagun daitezkeen jardueratzat hartuko da kultura-sorkuntzako jarduera.

B) Kultura-sorkuntzako egonaldien modalitatea.

 • Diruz lagundu daitekeen jardueratzat hartuko da kultura-sorkuntzako jarduera, eta onuradunek Dinamoa izeneko sortze-arloan lan egin beharko dute (Soreasu auzoa 1). Modalitate horretako egonaldiaren gutxieneko iraupena 6 astekoa izango da.

Nork eska dezake:

Beka hau, kultur sorkuntzan diharduten edo hasi nahi duten pertsona fisikoek lor ditza kete, kultur sorkuntza bezala ulertuko da; musikaren, pinturaren, eskulturaren, literatura-obraren, antzerki-lanaren, obra zinematografikoaren, komikiaren, konposizioaren, soinuaren, ikus-entzunezko konposizioaren, konposizio digitalaren, dantzaren eta abarren diziplinetan, sortzeko, ekoizteko eta zabaltzeko burutzen diren programak.

Horrez gain, eskatzaileak nahitaez egiaztatu beharko du dirulaguntza eskatzeko datan 16 urteko adina betea izatea.

Onuradunek Azpeitiko Udalak dirulaguntzak emateko eratutako ordenantza arautzailearen 10.artikuluak eskatutako baldintzak bete beharko dituzte.

Baztertuak izango dira, espreski: Deialdiko 3.artikulua

Beka jasotzen duenak Azpeitiko Udalaren aurrean diru-laguntzaren xede den proiektua justifikatu beharko du.

* Diru-laguntzaren xedea justifikatzeko, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo hilabetean, eta epemuga 2025ko urtarrilaren 31 izango da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaera orriarekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:

 • Eskatzailearen edo bere ordezkariaren NAN.
 • Kontu korrontearen Kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentua.
 • Diru-laguntza eskatzen den proiektuaren gaineko azalpen txostena, zehaztutako neurri eta letra estiloarekin.
 • Curriculum Vitae-a, kultur arloan izandako lan-eskarmentuari mugatutakoa.
 • Proiektuaren gastu eta diru sarreren aurrekontu zehatza. Aurrekontua orekatua izango da, hau da, diru-sarreren atalean eskatzen duen bekaren kopurua jarri beharko da.
 • Bitartekotzako plataformatik eskatuko diren zerbitzuak:

-G.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta.

-B.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta

-A.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta

-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean izatearen kontsulta

 • Eskabidean jasotako erantzunkizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira:
  • Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutik helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatzea eta, hala badagokio, eskuratzea.
  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea laguntza edo diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik, ez eta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.
  • Proiektuak hala eskatzen duenean, beharrezkoak izan daitezkeen egilearen eskubideak errespetatuko direla.
  • Aurkeztutako proiektua lehenagotik eginda ez dagoela.
  • Eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta diru-laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela-

*Diru-laguntza eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, eta ez da beharrezkoa izango haien baimenik. Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), uztaila eta abuztua
  8:00-15:00

       Informazio gehiago:
      • Telefonoz, Kultura Sailean, bulego orduetan (astelehenetik ostiralera)
       943 15 70 68

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         • Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea
         • Instrukzio-fasea: Aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatzea, eta kultura sailak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.
         • Udaleko Kultur Batzordearen Ebazpen proposamena (proposamena ezezkoa bada, eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi epea emango zaio).
         • Ebazpena

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Kultura - Kultura

         Erlazionaturiko tramiteak

         Kultur Saila

         Gainerako informazioa:

         Ez dagokio.

         Datu pertsonalen babesa:

         Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa).

         Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.

         Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa