Proiektu artistikoak, film laburrak, bideokipak eta/edo grabaketak egiteko laguntzak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Proiektu artistikoak, film laburren, bideoklipen eta/edo audio grabaketen garapen eta ekoizpen prozesuek berekin dakarten sormenezko adierazpena sustatzeko laguntzak ematea, jarduera horretatik ondorioztatutako kostuen zati bat diruz lagunduz.

NORK ESKA DEZAKE?

Urretxun bizi diren pertsonak

Urretxun lan egiten duten kultur taldeak

Proiektu zehatza egiteko biltzen diren taldeak. Taldeko %50a Urretxukoak izan beharko dira.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera egiteko:

Eskaera orria

Diruz lagundu nahi diren jardueren memoria

Gastu eta sarreren aurrekontua

Banku-kontuaren titulartasunaren agiria

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Errolda agiria (Udalak aterako du).

Justifikazioa egiteko:

-Gastu eta ordainketa justifikagiriak

-Jarduera burutu denaren dokumentazio grafikoa

-Baliagarria izan daiteken edozein dokumentazio

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   E:postaz:
  • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude

    Telematikoki:
   • www.urretxu.eus, beti ere ziurtagiri digitalakin

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Ez du kosturik interesatuarentzat.

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    Eskaera orria eta agiriak jaso eta erregistratu.

    Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eman.

    Sustapen Soziokulturaleko Sailera bidali.

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Tokiko Gobernu Batzarrak

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    Sustapen Soziokulturala - Kultura

    OHARRAK

    Urtero egiten da deialdia

    Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

    Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

    Laguntza jaso ahal izateko aurrekontuetan diru erabilgarria egon beharko du.

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.