Kultura elkarteei urteko egitarauak edo/eta ekintza bereziak garatzeko dirulaguntzak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Urretxuko jai eta kultur ekintzak bultzatzeko programei laguntzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Kultur elkarteak talde edo pertsonak, jarduteko esparrua Urretxun dituztenak

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera egiteko:

Eskaera orria

Diruz lagundu nahi diren jardueren memoria

Gastu eta sarreren aurrekontua

Banku-kontuaren titulartasunaren agiria

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Berdintasunaren jarraipen fitxa

Euskararen jarraipen fitxa

Lehen aldiz aurkezten dutenek edo aldaketarik balego, aurrekoaz gain:

Erakundearen estatutuen fotokopia

Erakundearen IFKren fotokopia

Elkarteen Erregistro Nagusiaren ziurtagiria

Justifikazioa egiteko:

-IV Eranskina

-Gastu eta ordainketa justifikagiriak

-Jarduera burutu denaren dokumentazio grafikoa

-Baliagarria izan daiteken edozein dokumentazio

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Telematikoki:
  • www.urretxu.eus, beti ere ziurtagiri digitalakin

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   Ez du kosturik interesatuarentzat.

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   Eskaera orria eta agiriak jaso eta erregistratu.

   Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eman.

   Sustapen Soziokulturaleko Sailera bidali.

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Tokiko Gobernu Batzarrak

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   Sustapen Soziokulturala - Kultura

   OHARRAK

   Urtero egiten da deialdia.

   Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

   Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

   Laguntza jaso ahal izateko aurrekontuetan diru erabilgarria egon beharko du.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.