Egoitza elektronikoa Arrasate

Tramiteak

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Tramite erabilgarriak

94 tramite aurkitu dira:

0AZB
Alde zaharrera sartzeko baimena Ikusi
KESA
Amaia antzokia erabiltzeko eskaerak Ikusi
ZTXR
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa Ikusi
ZTX2
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien lizentzia Ikusi
SATZ
Atzerritarren inskripzioa berritzea Ikusi
OAUZ
Auzoetako festak antolatzeko eskaerak Ikusi
ZAZO
Azoka plazari buruzko eskaerak Ikusi
ZAZT
Azoka txikirako eskabideak Ikusi
0BAN
Banku helbideratzea Ikusi
0LEH
Berdintasunaren inguruan antolatutako lehiaketak Ikusi
HBID
Bide publikoa okupatzea obretarako Ikusi
UBIZ
Biztanleentzako ziurtagiriak eta txostenak Ikusi
GPRS
Deserrotze arriskuan dauden pertsonentzat diru laguntzak Ikusi
0DTX
Deskontu txartelak Ikusi
0IOJ
Doako informazio eta orientazio juridikoa Ikusi
HEGU
Egurra ateratzeko baimena Ikusi
MIKA
Emakume Txokoko Ikastaroak Ikusi
JLOK
Entsegu lokala eskatzea Ikusi
0EIO
Eraikuntza, instalazio eta obren zerga, salbuespena eta hobariak Ikusi
0ERR
Erreziboak Ikusi
0SER
Errolda agiria (berehalakoa) Ikusi
SHAL
Errolda, helbide aldaketa Ikusi
SDAL
Errolda-datu aldaketa Ikusi
SEAL
Erroldan alta ematea Ikusi
0ERB
Erroldan baja ematea Ikusi
EIRU
Errotuluak, irudi korporatiboa eta webguneak euskalduntzeko diru laguntzak Ikusi
0000
Eskaera orokorra Ikusi
ZEGA
Eskola garraioko zerbitzuak Ikusi
ZEAT
Etxaluzeko aretoak erabiltzeko eskaerak Ikusi
0FAK
Faktura elektronikoaren ataria Ikusi
SFAM
Familia ugari titulua Ikusi
HZAT
Finka bat zatitzeko baimena Ikusi
0GTO
Garabi tasak ordaintzea Ikusi
IGAR
Garagartzako ortuetako altak, bajak eta aldaketak Ikusi
JDIR
Gazteriako dirulaguntzak Ikusi
GDIR
Gizarte elkarteentzako dirulaguntzak Ikusi
GONG
Gobernuz kanpoko erakundeei dirulaguntzak Ikusi
ZGOR
Gorpuzkiak ateratze programatua Ikusi
ZPRO
Gorpuzkien ateratze ez programatua Ikusi
0HEL
Helbide fiskala aldatzeko eskabidea Ikusi
FNOR
Hezkuntza saileko norgehiagoko dirulaguntzak Ikusi
ZHEZ
Hezurtegi kontratua bukatzea Ikusi
HINF
Hirigintza informazioa eskatzea Ikusi
HBAD
Ibiak jartzeko baimenak Ikusi
RIZI
Ibilgailuen zerga itzultzea baja kasuetan Ikusi
RHIZ
Ibilgailuen zerga, salbuespenak eta hobariak Ikusi
0IKA
Ikastaroak Ikusi
IDEM
Ingurumen izaerako ekintzetarako dirulaguntzak Ikusi
AINS
Instalazioen alokairua kirol jarduerak ez direnean Ikusi
UALE
Isunen aurkako alegazioak Ikusi
0KPI
Iturbide Egoitzako kontratatzailearen profila Ikusi
0IZE
Izen emateak Ikusi
HIRE
Jarduera berri bat irekitzeko edo eskuz aldatzeko baimena Ikusi
HJBA
Jardueren baja eskatzea Ikusi
GJUB
Jubilatuen elkarteentzako dirulaguntzak Ikusi
UKAR
Karabina erregistroa Ikusi
KKAR
Kartelen lehiaketa Ikusi
0KEI
Kexak eta iradokizunak Ikusi
AIKE
Kirol instalazioen alokairua ez-ohiko kirol jardueretarako Ikusi
AITZ
Kirol zerbitzua gaizki kobratzeagatiko diru-itzulketa eskatzea Ikusi
0KIR
Kiroldegiko tramiteak online Ikusi
ZKOM
Komunitate obretan partaidetza Ikusi
0KER
Kontratuen erregistroa Ikusi
UKOT
Kotxearen jabetzari uko egitea Ikusi
KKAT
Kulturateko aretoak erabiltzeko eskaerak Ikusi
0LAN
Lan eskaintzak Ikusi
HAUL
Mahaiak eta aulkiak jartzeko baimena Ikusi
NMAT
Materiala laga eta/edo jabari publikoa erabiltzea Ikusi
HOBH
Obra handiak Ikusi
HOBT
Obra txikiak egiteko lizentziak Ikusi
ZERA
Ondare erantzukizunari buruzko erreklamazioak Ikusi
RHOZ
Ondasun Higiezinen Zerga, salbuespenak eta hobariak Ikusi
0ORD
Ordainketak online Ikusi
ZPAL
Panteoi/hezurtegien kontzesioen titular aldaketa Ikusi
ZPAN
Panteoien eta hezurtegien kontsezioak Ikusi
0PAR
Partaidetza Ikusi
ZEZA
Pertsona ezinduentzako aparkaleku-plaza erreserbatzea Ikusi
ZESJ
San Kristobal hilerriko eskorga jasotzailea erabiltzea Ikusi
ZTAK
Taxi zerbitzuari buruzko eskabideak Ikusi
ZAZE
Txokolatadak ospatzeko azoka erabiltzeko eskaerak Ikusi
KTMA
Txosnak jartzeko eskaerak Ikusi
ZTXU
Txurroak, gaztainak, saltxitxak… saltzeko baimena Ikusi
IUIE
Udalako Ingurumen Eskola erabiltzeko eskaerak Ikusi
0KPU
Udalaren kontratatzailearen profila Ikusi
SEZK
Udaletxean ezkontza zibilak ospatzeko eskabideak Ikusi
NURT
Ur kontratuaren aldaketa fisiko edo teknikoak (lekua, kalibrea…) Ikusi
NURA
Ur zerbitzuan alta Ikusi
NURB
Ur zerbitzuan baja eskatzea Ikusi
NURJ
Ur zerbitzuan izen aldaketa jardueretan Ikusi
NURI
Ur zerbitzuan izena aldatzea Ikusi
AHOB
Urteko abonuan hobariak Ikusi
0ZEK
Zirkoak eta karpak Ikusi
SZIU
Ziurtagiriak (errolda, ondasuna,...) Ikusi
DZAT
Zorren ordainketa geroratzea edo zatikatzea Ikusi

Ayto55