Egoitza elektronikoa Arrasate

Tramiteak

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Tramite erabilgarriak

150 tramite aurkitu dira:

0TET
Adineko pertsona autonomoentzako tutoretzapeko etxebizitzak Ikusi
0AKO
Agiriak erkatzea edo konpultsatzea Ikusi
0AZB
Alde zaharrera sartzeko baimena Ikusi
KESA
Amaia antzokia erabiltzeko eskaerak Ikusi
GARR
Arrisku egoeran dauden adingabeen familietan esku hartzea Ikusi
ZTXR
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa Ikusi
ZTX2
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien lizentzia Ikusi
SATZ
Atzerritarren inskripzioa berritzea Ikusi
OAUZ
Auzoetako festak antolatzeko eskaerak Ikusi
ZAZO
Azoka plazari buruzko eskaerak Ikusi
ZAZT
Azoka txikirako eskabideak Ikusi
0BAN
Banku helbideratzea Ikusi
0EZE
Bazterkeria eta marjinazio egoeran dauden pertsonentzako egoitza-zentroak Ikusi
MDIR
Berdintasun saileko dirulaguntzak Ikusi
0LEH
Berdintasunaren inguruan antolatutako lehiaketak Ikusi
HBID
Bide publikoa okupatzea obretarako Ikusi
0BIN
Bizimodu independentea errazteko laguntza ekonomikoa Ikusi
UBIZ
Biztanleentzako ziurtagiriak eta txostenak Ikusi
0BZE
Buruko gaixotasun kronikoa duten pertsonei zuzendutako errehabilitazio psiko sozialeko zentroa Ikusi
0BEG
Buruko gaixotasun kronikoa duten pertsonei zuzendutako etxebizitza edo egoitza zerbitzua Ikusi
0DES
Desgaitasuna baloratzea Ikusi
0DEG
Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako etxebizitza edo egoitza zerbitzua Ikusi
0DEZ
Desgaitasuna dutenen pertsonei zuzendutako eguneko zentroko zerbitzua Ikusi
0DZJ
Desjabetzeen aurkako zerbitzu juridikoa Ikusi
0DTX
Deskontu txartelak Ikusi
EDIR
Dirulaguntzak euskaltegietarako, eta euskararen erabilera sustatzeko eta normalizatzeko proiektuetarako Ikusi
0IOJ
Doako informazio eta orientazio juridikoa Ikusi
0DRO
Droga mendekotasunaren Prebentzio Komunitariorako zerbitzua Ikusi
GDRO
Droga-mendekotasunen tratamendurako dirulaguntza Ikusi
HEGU
Egurra ateratzeko baimena Ikusi
MIKA
Emakume Txokoko Ikastaroak Ikusi
LDIR
Enpresa berrientzako dirulaguntza programa Ikusi
LKON
Enpresetan kontratatzeko laguntzak Ikusi
JLOK
Entsegu lokala eskatzea Ikusi
0EAE
Erabilera anitzeko udal etxebizitza Ikusi
0EIO
Eraikuntza, instalazio eta obren zerga, salbuespena eta hobariak Ikusi
0EBA
Erregistro bateratua beste administrazio batzuekin Ikusi
0ERR
Erreziboak Ikusi
0SER
Errolda agiria (berehalakoa) Ikusi
SHAL
Errolda, helbide aldaketa Ikusi
SDAL
Errolda-datu aldaketa Ikusi
SEAL
Erroldan alta ematea Ikusi
0ERB
Erroldan baja ematea Ikusi
EIRU
Errotuluak, irudi korporatiboa eta webguneak euskalduntzeko diru laguntzak Ikusi
0000
Eskaera orokorra Ikusi
ZEGA
Eskola garraioko zerbitzuak Ikusi
YEHN
Establezimenduetan higiene neurriak aplikatzeko dirulaguntza Ikusi
ZEAT
Etxaluzeko aretoak erabiltzeko eskaerak Ikusi
JALO
Etxebizitza alokairua ordaintzeko dirulaguntzak gazteentzat Ikusi
OILJ
Etxeko indarkeria eta sexu erasoen biktimentzako laguntza juridikoa Ikusi
0ILP
Etxeko indarkeria eta sexu erasoen biktimentzako laguntza psikosoziala Ikusi
0EEZ
Etxeko tratu txarren biktima izan diren emakumeentzako egoitza-zentroa Ikusi
0EUE
Etxeko tratu txarren biktima izan diren emakumeentzako udal etxebizitza Ikusi
0FAK
Faktura elektronikoaren ataria Ikusi
0FEK
Familia inguruko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE/PECE) Ikusi
SFAM
Familia ugari titulua Ikusi
RFAM
Familia ugaridunen hobariak Ikusi
HZAT
Finka bat zatitzeko baimena Ikusi
0GTO
Garabi tasak ordaintzea Ikusi
IGAR
Garagartzako ortuetako altak, bajak eta aldaketak Ikusi
0GBP
Gazte Bermea Programan izen ematea Ikusi
JDIR
Gazteriako dirulaguntzak Ikusi
0BLA
Genero indarkeriaren biktimentzako diru laguntza Ikusi
GDIR
Gizarte elkarteentzako dirulaguntzak Ikusi
0GLL
Gizarte larrialdietarako Laguntzak (GLL/AES) Ikusi
0GOF
Gizarte Ongizate Funtseko pentsioa (GOF/FBS) Ikusi
0GIZ
Gizarte zerbitzuei buruzko informazioa eta orientazio zerbitzua Ikusi
GONG
Gobernuz kanpoko erakundeei dirulaguntzak Ikusi
ZGOR
Gorpuzkiak ateratze programatua Ikusi
ZPRO
Gorpuzkien ateratze ez programatua Ikusi
0HEL
Helbide fiskala aldatzeko eskabidea Ikusi
FNOR
Hezkuntza saileko norgehiagoko dirulaguntzak Ikusi
ZHEZ
Hezurtegi kontratua bukatzea Ikusi
HINF
Hirigintza informazioa eskatzea Ikusi
HBAD
Ibiak jartzeko baimenak Ikusi
RIZI
Ibilgailuen zerga itzultzea baja kasuetan Ikusi
RHIZ
Ibilgailuen zerga, salbuespenak eta hobariak Ikusi
0IGO
Igogailuak jartzeko dirulaguntza Ikusi
0IKA
Ikastaroak Ikusi
LFOR
Ikasteko dirulaguntzak Ikusi
IDEM
Ingurumen izaerako ekintzetarako dirulaguntzak Ikusi
AINS
Instalazioen alokairua kirol jarduerak ez direnean Ikusi
UALE
Isunen aurkako alegazioak Ikusi
0KPI
Iturbide Egoitzako kontratatzailearen profila Ikusi
0IZE
Izen emateak Ikusi
HIRE
Jarduera berri bat irekitzeko edo eskuz aldatzeko baimena Ikusi
HJBA
Jardueren baja eskatzea Ikusi
GJUB
Jubilatuen elkarteentzako dirulaguntzak Ikusi
UKAR
Karabina erregistroa Ikusi
KKAR
Kartelen lehiaketa Ikusi
0KEI
Kexak eta iradokizunak Ikusi
ADIR
Kirol elkarteei dirulaguntzak ematea Ikusi
AIKE
Kirol instalazioen alokairua ez-ohiko kirol jardueretarako Ikusi
AITZ
Kirol zerbitzua gaizki kobratzeagatiko diru-itzulketa eskatzea Ikusi
0KIR
Kiroldegiko tramiteak online Ikusi
ZKOM
Komunitate obretan partaidetza Ikusi
0KER
Kontratuen erregistroa Ikusi
0KGP
Kotizatu gabeko pentsioa (KGP/PNC) Ikusi
0KGE
Kotizatu gabeko pentsioaren etxebizitza osagarria Ikusi
UKOT
Kotxearen jabetzari uko egitea Ikusi
0ANI
Kultur aniztasunerako zerbitzua Ikusi
KDIR
Kultura elkarteei dirulaguntzak ematea Ikusi
KKAT
Kulturateko aretoak erabiltzeko eskaerak Ikusi
0LEP
Laguntza espezializatuko programa Ikusi
0LEK
laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE/PEAP) Ikusi
0LTE
Laguntza produktuak eta oztopoak ezabatzeko laguntzak-laguntza teknikoak (Foru Programa) Ikusi
0LAN
Lan eskaintzak Ikusi
BOBR
Leihatilako obrak Ikusi
HAUL
Mahaiak eta aulkiak jartzeko baimena Ikusi
NMAT
Materiala laga eta/edo jabari publikoa erabiltzea Ikusi
0ABE
Mendekoak diren adineko pertsonentzako edo desgaitasunen bat duten pertsonentzako aldi baterako egonaldia Ikusi
0MEG
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitza Ikusi
0MEZ
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroa Ikusi
0MHZ
Mendekotasun egoeran dauden familia harrera zerbitzua Ikusi
0MEN
Mendekotasuna baloratzea (MBB/BVD) eta baliabideetara bideratzeko RAI tresna Ikusi
0MGK
Mugikortasunerako laguntza eta garraio gastuen konpentsaketa (LISMI) Ikusi
HOBH
Obra handiak Ikusi
HOBT
Obra txikiak egiteko lizentziak Ikusi
ZERA
Ondare erantzukizunari buruzko erreklamazioak Ikusi
RHOZ
Ondasun Higiezinen Zerga hobariak Ikusi
0ORD
Ordainketak online Ikusi
ZPAL
Panteoi/hezurtegien kontzesioen titular aldaketa Ikusi
ZPAN
Panteoien eta hezurtegien kontsezioak Ikusi
0PAR
Partaidetza Ikusi
ZEZA
Pertsona ezinduentzako aparkaleku-plaza erreserbatzea Ikusi
ZESJ
San Kristobal hilerriko eskorga jasotzailea erabiltzea Ikusi
0SKA
Santamasetan kalez-kaleko salmenta Ikusi
0SEN
Sendian programa: adineko mendekoak dituzten familientzako laguntza Ikusi
RTAS
Tasen itzulketak Ikusi
ZTAK
Taxi zerbitzuari buruzko eskabideak Ikusi
ZAZE
Txokolatadak ospatzeko azoka erabiltzeko eskaerak Ikusi
KTMA
Txosnak jartzeko eskaerak Ikusi
ZTXU
Txurroak, gaztainak, saltxitxak… saltzeko baimena Ikusi
0ULT
Udal laguntza teknikoen elementuak aldi batean lagatzea Ikusi
IUIE
Udalako Ingurumen Eskola erabiltzeko eskaerak Ikusi
0KPU
Udalaren kontratatzailearen profila Ikusi
SEZK
Udaletxean ezkontza zibilak ospatzeko eskabideak Ikusi
EBEK
UEUko ikasleei eta euskaltegiko ikasleei dirulaguntzak Ikusi
0USS
Unitate sozio sanitarioan sartzea Ikusi
NURT
Ur kontratuaren aldaketa fisiko edo teknikoak (lekua, kalibrea…) Ikusi
NURA
Ur zerbitzuan alta Ikusi
NURB
Ur zerbitzuan baja eskatzea Ikusi
NURJ
Ur zerbitzuan izen aldaketa jardueretan Ikusi
NURI
Ur zerbitzuan izena aldatzea Ikusi
ZHAR
Ur/saneamendu hartuneen eskaerak Ikusi
AHOB
Urteko abonuan hobariak Ikusi
0ZPE
Zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoa (ZLPE-PEVS) Ikusi
0ZEK
Zirkoak eta karpak Ikusi
SZIU
Ziurtagiriak (errolda, ondasuna,...) Ikusi
DZAT
Zorren ordainketa geroratzea edo zatikatzea Ikusi

AYTO55+ON+EU