Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Lizentzia: lehenengo erabileraTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Legez egindako eraikin bat hartu edo erabili ahal izateko Udalak ematen duen baimena da

Hirigintza

Santa Fe kalea, 18. 20247 Zaldibia Tlf.: 943880357 Fax: 943885043 bulegoa@zaldibia.eus

-Contra la liquidación Recurso de Reposición ante Alcaldia
-Recurso Contencioso-Administrativo conta la Reolución
-Recurso de Reposición contra la liquidación

Eskaera egiteko baldintzak:
Obra egiteko lizentzia izatea
Obra bukatua izatea
Beharrezkoa diren agiriak aurkeztea
 
Beharrezko dokumentazioa:
- Eskabidea
 
- Obra behin betiko nola geratu den adierazten duten plano bisatuak eta oroitza-txostena
 
- Obra zuzendari(ar)en obra bukaerako ziurtagiri ofiziala bisatua, obrak onetsitako proiektuaren eta ezarritako baldintza berezien arabera egin direla baieztatzen duena
 
- Obren eta egindako instalazioen benetako kostua adierazten duen ziurtagiria, obra zuzendariak sinatua eta eskudun elkarte ofizialak ikuskatua
 
- Lanak egiterakoan Eraikuntzaren Kode Teknikoak bere Oinarrizko Agirian, suteetarako segurtasunari buruzkoan, xedatzen dituen baldintzak bete direla adierazten duen ziurtagiria, obren zuzendariak sinatua.
 
- Ondasun Higiezinen gaineko Zergan alta eskatzeko eskabidearen kopia, Sarrera Erregistroaren zigiluarekin
 
- Eraikinaren fatxada bakoitzaren koloretako argazkiak, 18x24 neurrikoak, sinatuak eta bisatuak atzealdean
 
- Obra Berritzat jotzeko idazki osoaren kopia
 
- Antenaren instalazioaren, egokitasuna eta telekomunikazioetako arauei egokitzeari buruzko ziurtagiri ofizial bisatua, eskumena duen teknikoak sinatua
 
- Urbanizatze plano bisatua(k), gutxienez 1/200 eskalakoak, honako hauek biltzen dituztenak:
- lursailaren behin betiko egoera, behin betiko eraikina, urbanizazioa eta topografia azalduz
- zerbitzu-sareen trazatua eta azpiegituren lotuneak beraien ezaugarri eta guzti
- ur eta estolda-sareen eta lotuneen trazatua, udal sareekiko loturaraino, beraien ezaugarri eta guzti
 
Beste informazio interesgarria:
Exijitzen diren agirietako baten faltak, aurkezteko beharraren eza egiaztatuta ez bada, ekarriko du, dagokion izapidea egin ondoren, eskabidea bertan behera utzi duzula ulertzea eta eskabidea artxibatzea

Instantzia

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Ayto78