Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Bizitza eta egoeraren ziurtagiriaTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Bizirik egotearen eta egoeraren fede emateko ziurtagiria pertsona bizirik dagoela egiaztatzeko agiria da, baita haren egoera zibila egiaztatzekoa ere.
Pertsona bat bizirik dela, ezkongabea dela, edo alarguna edo dibortziatua dela egiaztatzeko, dagokion Erregistro Zibileko Arduradunak eman behar du fedea (interesatua haren aurrean agertu ondoren). Pertsona bizirik dagoela egiazta daiteke, bestela, pertsonaren agerraldiaren bitartez, edo notarioaren agertze-agiriaren bitartez, eta ezkongabe egoera, alarguna edo dibortziatua dela, berriz, zinpeko adierazpen bitartez edo pertsonak berak eginiko baieztapen irmoaz, edo nabaritasun-akta bidez.

Erregistro zibila

Santa Fe kalea, 18. 20247 Zaldibia Tlf.: 943880357 Fax:943885043

Astelehena: 09:00-14:00
Osteguna: 09:00-12:00


Ayto78