Egoitza elektronikoa Arrasate

Txurroak, gaztainak, saltxitxak… saltzeko baimenaTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Txurroak, gaztainak, saltxitxak eta antzekoak saltzeko jabetza publikoaren okupazioa.

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak

BAZ
Arano eta Garcia maisu-maistrak 8; 20500-ARRASATE
Tel.: 943 252000
Fax: 943 252050
E-posta: baz@arrasate.eus

Astelehenetik egubakoitzera arte: 8:30 - 19:00 / Zapatuan: 9:00 - 13:00
(Abuztuan: astelehenetik egubakoitzera arte 8:30 - 14:00)

  
 • KALEZ KALEKO SALMENTA SANTAMASETAN
 
  • Izen emateko epeak: 2022/10/21 - 2022/11/18
 
  • Lizentzien titularren betebeharrak:
 
    • Indarrean dagoen aplikatu beharreko araudiak ezarritako orduak errespetatzea.
    • Udalak egun horietarako finkatu dituen tasak ordaintzea.
    • Erabiltzen den gunearen ingurua garbitzea, jarduera bukatutakoan.
    • Jarduera betetzea, energia elektrikoa produzitzeko ekipo autonomoak ez erabiltzea, eta erabili behar ditu zaratarik sortzen ez duten sistemak.
    • Kaleko saltokia kentzea 2022/12/23ko 9:00ak baino lehen.
    • Jarduera egitea musikarik erabili barik.
    • Elikagaiak direnean, osasun erregistroa duten produktuak baino ez eskaintzea saltzeko.
    • Ikusteko moduan edukitzea uneoro lizentzia baimenduna, bai eta tasak ordaindu izanaren frogagiria ere. Agiria BAZ Zerbitzuan jaso beharko da abenduak 21 (8:30/19:00 ordutegian) edo 22an (8:30/14:00). Agiri gabe ezingo da saltokia ipini.
    • Lan harremanen, gizarte segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen gaietan indarrean dauden xedapen guztietan ezarritakoa betetzea, eta Arrasateko Udala erantzukizunetik libre geratuko da, kontratistak baldintzaren bat betetzen ez badu.
    • Beste batzuei sortutako kalte guztiei erantzun eta kalteak ordaintzea, lizentzia erabiltzearen ondorioz, bai eta obligazioak ez betetzearen ondorioz sortutakoak ere.
 
 
  
 • JAI BEREZIETAN KAMIO-DENDA ARBOLAPETAN
 
  • Izen emateko epeak: 2022/10/27 - 2022/11/10
 
  • Lizentzien titularren betebeharrak:
 
    • Errespetatzea orduak, indarrean dagoen aplikazio araudiak ezarritakoak.
    • Ordaintzea bide publikoa okupatzeari dagozkion tasak, eta ordainagiria aurkeztu behar dute Udaletxean, adjudikatu eta 10 eguneko epean
    • Garbitzea erabilera gunearen ingurua, behin jarduera bukatutakoan, zaborra jaso eta birziklatuz.
    • Jardun behar du energia elektrikoa produzitzeko ekipo autonomorik erabili barik, eta erabili behar du sistema bat zaratarik egiten ez duena.
    • Jardun behar du erabiliz baxera berrerabilgarria, ahal bada.
    • Bete behar du indarrean dauden xedapen guztietan ezarritakoa, lan harremanen, gizarte segurantzaren, laneko segurtasun eta higienea eta COVID-19ari buruz, eta Arrasateko Udala erantzukizunetik libre egongo da, kontratistak baldintzaren bat betetzen ez badu.
    • Kalteak erantzun eta kalte-ordaintzea, beste batzuei sortuak lizentzia erabiltzearen ondorioz, bai eta obligazioak ez betetzearen ondorioz sortuak ere.
  
 
 

Santamasetan kalez-kaleko salmenta (Gidaliburua eta eskaera telematikoa)

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

Oinarriak Txurro, gaztaina, saltxitxa…salmenta.

pdfP7129.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

pdfP7722.pdf

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

OINARRIAK: Kaleko salmenta-Arbolapetan kamioi-denda.

pdfP7766.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

pdfP7767-01.pdf

Informazio osagarria

Tramiteak egiteko ordezkapena.

pdfP7694.pdf

AYTO55+ON+EU