Egoitza elektronikoa Arrasate

Udaletxean ezkontza zibilak ospatzeko eskabideakTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

EZKONTZA ZIBILA OSPATZEKO ESKAERA

Alkatetza

 • Berariaz ohartarazten da Erregistro Zibilean (Bake Epaitegian) tramitatu behar dela ezkontza espedientea, eta ezingo dela ezkontzarik egin ez bada tramitazioa amaitu.
 • Erregistro Zibilera (Bake Epaitegira) jotakoan espedientea tramitatzera, adierazi beharko da zeremonia Alkateak edo bera ordezkatuko duen zinegotziak egitea nahi dugula.
 • Beharrezkoa da Bake Epaitegiak ezkontza aurretiko espedientearen amaieraren berri emateko bidalitako ofizioa izatea Udalak.
 • Tramite honetara dokumentuak igo behar badituzu, ez dira derrigorrez sinatu behar.
 
ERABILTZAILEEN BETEBEHARRAK
 • Udal lokalen erabiltzaileek lokal horiek eta bertako altzariak zaindu beharko dituzte eta gizalegez jokatu.
 • Erabat debekatuta dago arroza, loreak edo antzekoak botatzea eraikinen barrualdean.
 • Eraikinaren kanpoaldean botaz gero, ezkontideek neurriak hartu beharko dituzte bertatik alde egin bezain laster dena garbi geldi dadin. Horrela egin ezean, Udalak garbiketaren kostea erreklamatuko die ezkontideei.
 • Lokaletan eta bertako tresnetan sortutako kalteen erantzukizuna ezkontideena izango da, eta Udalak horiek konpontzea eskatu dezake.
 • Ezkontideek 100 euroko fidantza jarri beharko dute udal instalazioak egoki erabiliko diren berme bezala.
 • Fidantza udal ondasunen egoera aztertutakoan eta interesdunek aurrez horrela eskatutakoan itzuliko da.
 • Udal ondasunetan kalterik izanez gero, garbiketa behar bezala egin ez edo udal jabarian sortutako beste edozein kalte izanez gero, fidantza bahitzeko espedientea hasiko da, eta interesdunei entzunaldia eskainiko zaie
 
 • Fidantza ziurtagiria
  Derrigorrezkoa
 • Ezkonberrien NAN
  Derrigorrezkoa
 • Bi lekukoen NAN
  Derrigorrezkoa
 • Bi lekukoen egungo helbidea
  Derrigorrezkoa
Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Bulegoan bertan aurkeztu behar da. Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Elektronikoki aurkeztu behar da

Gidaliburua

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

Ezkontza zibila udaletxean.

pdfP7078.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7079.docx

Informazio osagarria

Fidantza itzultzeko eskabidea.

pdfP7895.pdf

Informazio osagarria

Tramiteak egiteko ordezkapena.

pdfP7694.pdf

AYTO55+ON+EU