Egoitza elektronikoa Arrasate

Enpresa berrientzako dirulaguntza programaTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Dirulaguntza programa bat da, Arrasaten sortzen diren enpresa jarduera berriei zuzendua.

Diru laguntzak ematen dira enpresa berrian sortutako lanpostu egonkor bakoitzeko, Gizarte Segurantzako autonomoen erregimenean, zein erregimen orokorrean.

Enplegua

BAZ
Arano eta Garcia maisu-maistrak 8; 20500-ARRASATE
Tel.: 943 252000
Fax: 943 252050
E-posta: baz@arrasate.eus

Astelehenetik egubakoitzera arte: 8:30 - 19:00 / Zapatuan: 9:00 - 13:00
(Abuztuan: astelehenetik egubakoitzera arte 8:30 - 14:00)

 
 
 • Enpresa proiektuaren deskribapena
  Derrigorrezkoa
 • Inbertsio plana eta inbertsioko fakturen kopiak
  Derrigorrezkoa
 • Enpresaren bezeroen zerrenda eta horiei azken 12 hiletan saldutakoen egiaztagiria, hala dagokionean.
 • Diru laguntza eskatzen deneko lanpostuen titulardunen NAren kopia.
  Derrigorrezkoa
 • Bankuko kontuaren titulartasun agiria.
  Derrigorrezkoa
 • Diru laguntza eskatzen deneko lanpostuen kontratuen kopia, hala dagokionean.
 • Sozietatearen eraketa eskrituraren, estatutuen eta Merkataritza Erregistroan izena emandako agiriaren kopiak, hala dagokionean.
 • Gizarte Segurantzako erregimenean altan egotearen egiaztagiria
  Derrigorrezkoa
 • Arrasaten IEZn alta egiaztagiria
  Derrigorrezkoa
 • Jarduera irekitzeko edo hasiera emateko komunikazioa, hala dagokionean.
 • Jarduera lizentzia munizipala.
  Derrigorrezkoa
 • Diru laguntza eskatzen deneko langileen bizitza laboralaren ziurtagiria.
  Derrigorrezkoa
 • Diru laguntza eskatzen deneko langile bakoitzaren adierazpen erantzulea, oraingo enpresan sartu aurreko 12 hiletan jarduera beran edo antzekoan, banaka edo sozietatean, titular moduan jardun ez izanari buruz.
  Derrigorrezkoa
 • Zerga obligazioetan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen ziurtagiri eguneratuak. Ordainketako egoera erregularrean egongo da, atzerapena lortu duen enpresa eta atzeratutako zorrari buruz agiriz kreditatzen duena.
  Derrigorrezkoa
 • Adierazpen erantzulea, enpresak eskatu edo jaso dituen beste diru laguntza batzuei buruz.
 • Adierazpen erantzulea, enpresak indarrean dagoen lan legediaz kanpoko baldintzetan eskulanik ez erabiltzearen inguruan.
  Derrigorrezkoa
 • Arrasateko Udalak, beharrezko iritziz gero, kasu bakoitzean eska lezakeen beste dokumentazio gehigarri bat.
Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Bulegoan bertan aurkeztu behar da. Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Elektronikoki aurkeztu behar da

Enpresa berrientzako dirulaguntzak

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

Oinarri espezifikoak: enpresa berrientzako dirulaguntza.

pdfP7827.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7830.docx

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7831-01.docx

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7836-01.docx

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP6386.docx

AYTO55+ON+EU