Egoitza elektronikoa Zumaia

Salaketa kanalaTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Legezko arduraduna
Zumaiako Udala
Foruen Plaza
20750, ZUMAIA

Helburua

Udalerriarentzat interesgarriak diren gaiei buruzko informazioa ematea eta herritarrei udalaren eskumeneko gaietan izapideak egiteko eta Udalarekin harremanetan jartzeko aukera ematea. Bildutako datuen tratamendua interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko behar dena izango da.

Legitimazioa

DBEO - Datuak Babesteko Europako Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa 6.1.e) artikulua. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko.
DPBEDBLO - 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.
8. artikulua. Datuen tratamendua, legezko betebeharra, interes publikoa edo botere publikoen erabilera dela eta.
Eskumenak garatzea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean oinarrituta.

Hartzaileak

Ez da datu-lagapenik edo -komunikaziorik aurreikusten, legez aurreikusitakoak izan ezik.
Eskubideak

Datuak eskuratzea, zuzentzea, ezabatzea, aurka egitea, tratamendua mugatzea eta, hala badagokio, datuen aurka egitea eta datuak transferitzea.
Eskubide horiek baliatzeko, interesdunak honako helbide honetara jo dezake:
Zumaiako Udala
Foruen Plaza
20750, ZUMAIA
Egoitza elektronikoa: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?idAyto=81&idioma=eu-ES
email: udala@zumaia.eus

Idazkaritza

Salaketa

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Dokumentua deskargatu eta bete ezazu. Gero telematikoki erregistratu dezakezu edo Udaletxean eskura eman jendearen arreta ordutegian.

pdfP0789.pdf

AYTO81+ON+EU