Egoitza elektronikoa Urola kosta

Zumaiako Udalaren dirulaguntzak COVID19Tramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Dirulaguntza hau jasotzeko aukera izango dute Zumaiako norberaren konturako langileek edo langile autonomoek eta enpresa txikiek, baldin eta lanaldi guztien batura eginda %100eko lanaldian 10 langile baino gutxiago badituzte, eta 2019. urteko negozio bolumena ez bada milioi 1 eurotik gorakoa.

Salbuespen gisa, eta pertsonen mugikortasunaren murrizketak eta osasun-agintariek alarma-egoera deklaratzearen ondorioz emandako gomendioak kontuan hartuta, eskatzaileek nahitaez izan behar dute harremana Zumaiako Udaleko Administrazioarekin eta Urola Kostako Mankomunitatearekin, bitarteko elektronikoen bidez, APELen 14.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Laguntza helbidea: harrera@urolakosta.eus

Idazkaritza-kontuhartzailetza

Lehendakaria

Zumaiako norberaren konturako langileek edo langile autonomoek eta enpresa txikiek

Tramitazio elektronikoki hasi baino lehen, ezinbestekoa da eranskinak deskargatzea, betetzea eta sinatzea, gero eskabideari eranskinak eranstea eta erregistratu ahal izateko.
 
Eranskina ondoren dagoen, informazio osagarria menu zabalgarrietatik deskarga daitezke.
 • ERANSKINA III. BESTE LAGUNTZA ESKABIDEEN ADIERAZPENA
 • ERANSKINA V. DIRULAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO INPRIMAKIA
 • DIRULAGUNTZEN OINARRIETAKO 16.3. ARTIKULUAREN JASOTAKO GAINERAKO DOKUMENTAZIOA
 • ERANSKINA VI. ZINPEKO ADIERAZPENAK FAKTURAK
Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Bulegoan bertan aurkeztu behar da. Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Elektronikoki aurkeztu behar da
 • 1 - Plegua idatzi (baldintzak, oinarriak,...)
 • 2 - Zuzendaritza Batzordearen erabakia
 • 3 - Deialdiaren iragarkia bidali
 • 4 - Argitaratutako iragarkia
 • 5 - Eskaera/k
 • 6 - Subsanazioaren errekerimendua
 • 7 - Txosten juridikoa
 • 8 - Txosten teknikoa
 • 9 - Balorazio Mahaiaren proposamena
 • 10 - Lehendakari Ebazpena
 • 11 - Jakinarazpena
 • 12 - Zuriketaren txosten teknikoa
 • 13 - Lehendakari Ebazpena
 • 14 - Jakinarazpena
 • 15 - Zuriketak jaso
 • 16 - Zuriketaren txosten teknikoa

ERANSKINA III. BESTE LAGUNTZA ESKABIDEEN ADIERAZPENA

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

ERANSKINA III. BESTE LAGUNTZA ESKABIDEEN ADIERAZPENA.

pdfP0183.pdf

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

ERANSKINA V. DIRULAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO INPRIMAKIA.

pdfP0195.pdf

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

ERANSKINA VI.

pdfP0202.pdf

AYTO199+ON+EU