Egoitza elektronikoa
Arrasate

Hezkuntza saileko norgehiagoko dirulaguntzakTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Arrasateko hezkuntza arautuan diharduten irabazi asmorik gabeko ikastetxeek egiten dituzten jarduerak eta proiektuak finantzatzeko diru-laguntzak.
Arrasateko hezkuntza arautuan diharduten irabazi asmorik gabeko ikastetxeetako ikasleen guraso elkarteek egiten dituzten jarduerak eta proiektuak finantzatzeko diru-laguntzak.
Arrasateko hezkuntza nahiz ikaskuntza arloan diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteek egiten dituzten Jarduerak eta proiektuak finantzatzeko diru-laguntzak.

Hezkuntza

BAZ
Arano eta Garcia maisu-maistrak 8; 20500-ARRASATE
Tel.: 943 252000
Fax: 943 252050
E-posta: baz@arrasate.eus

Astelehenetik egubakoitzera arte: 8:30 - 19:00 / Zapatuan: 9:00 - 13:00
(Abuztuan: astelehenetik egubakoitzera arte 8:30 - 14:00)

Tramite honetara dokumentuak igo behar badituzu, ez dira derrigorrez sinatu behar.
 • Eskatzailearen edo/eta ordezkariaren NAN agiriaren kopia.
  Derrigorrezkoa
 • Erakundearen edo enpresaren IFK agiriaren kopia.
  Derrigorrezkoa
 • Hala badagokio, ziurtagiria Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda egotearena.
 • Kontu korrontearen titularitatearen egiaztagiria.
  Derrigorrezkoa
 • Elkartearen jarduera orokorraren memoria.
  Derrigorrezkoa
 • Diru laguntza eskatzen duen proiektu, jarduera edo programaren memoria.
  Derrigorrezkoa
 • Elkartearen jarduera orokorraren gastuen eta sarreren aurrekontua.
  Derrigorrezkoa
 • Diru laguntza eskatzen duen proiektuaren, jardueraren edo programaren gastuen eta sarreren aurrekontua.
 • Eskaera aurreko urteko gastuen eta diru sarreren likidazio erreala edo balioetsia, bai entitatearen jarduera orokorrari buruz, bai diru laguntza xede duen proiektuari edo jarduera espezifikoari buruz, baldin eta hura egin bada.
 • Egiaztatzea egunean dagoela zerga obligazioetan administrazioaren aurrean.
  Derrigorrezkoa
 • Zinpeko adierazpena, non-eta, hala badagokio agertuko den beste diru sarrera batzuk dituela eta/edo beste erakundeetan diru laguntza eskatu duela.
 • Oinarri espezifikoetan jasotako dokumentazioa
  Derrigorrezkoa
Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Bulegoan bertan aurkeztu behar da. Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Elektronikoki aurkeztu behar da

Ikastetxeen proiektuetarako

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

Oinarri espezifikoak.

pdfP7166.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7062.docx

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

Oinarri espezifikoak.

pdfP7167.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7062.docx

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Informazio osagarria

Oinarri espezifikoak.

pdfP7168.pdf

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP7062.docx

Informazio osagarria

Tramiteak egiteko ordezkapena.

pdfP7694.pdf

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP6386.docx

AYTO55+ON+EU