Egoitza elektronikoa Aretxabaleta

Artxiboa kontsultatzeko eskaeraTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Dokumentazioa sarbide librekoa da, honako kasu hauetan izan ezik:
• Estatuaren defentsa eta segurtasunerako edo delituak ikertzeko arriskua dakarten dokumentuak.
• Arlo horretako legeriak babestutako datu pertsonalak dituzten dokumentuak.
• Sekretu ofizialei buruzko apirilaren 5eko 9/1968 Legearen arabera edo legezko berariazko xedapen bidez sailkatutako dokumentazioa.
• Kontserbazio-egoera txarra.
• Dokumentuen gutxieneko kontrola bermatuko duen tratamendu teknikorik ez izatea.
• Funtsak sartzeko hitzarmenetan jasotako klausula murriztaileak errespetatzea.
• Ezinbesteko arrazoiak (dokumentua zaharberritzea, instalazioetan obrak egitea, funtsak zenbatzea, etab.)

Pertsonen ohoreari eta intimitateari eragin diezaieketen datu pertsonalak dituzten dokumentuak kontsultatzeko, legeriak epe batzuk ezartzen ditu: 25 urte pertsona hil den egunetik, ezagutzen bada, edo 50 urte dokumentuen datatik, baldin eta arrazoiz baztertzen bada norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea urratzeko aukera edo kaltetuaren segurtasunerako arriskua, eta betiere datuak babesteko araudiarekin bat etorriz ( 16/1985 Legearen 57.c artikulua eta 1708/2011 Errege Dekretuaren 28. artikulua). Kontuan izan behar da legeriak ezartzen duela eskatzaileak bidezko interesa duela egiaztatzen duenean sartu ahal izango dela, eta, horretarako, bidezko interesa dutela beren eskubideak baliatzeko eskatzen dutenek eta sarbidea helburu historiko, zientifiko edo estatistiko batekin egiten dela egiaztatzen duten ikertzaileek ( 1708/2011 Errege Dekretuaren 28.3 artikulua).

Idazkaritza

Arratabe Jauregia. Otalora kalea, 1
20550 Aretxabaleta
Tel.: 943 71 18 62
Faxa: 943 71 18 64
udala@aretxabaleta.eus

Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 15:00

Jaien egutegia:
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/13/AAAAES4LR.3VBx

30 egun

30 egun

Udal Artxiboko dokumentaziorako sarbidea arau hauek arautzen dute nagusiki:
• 6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal kultur ondareari buruzkoa.
• 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuen Erregelamendua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena (19. eta 20. artikuluak).
• 19/2013 Legea, abenduaren 10ekoa, Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu onari buruzkoa.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.(art.26)

Udal webgunean Aretxabaletako Udal Artxibo historikoaren inbentarioa ikusgai: https://www.aretxabaleta.eus/eu/sailak/udal-artxiboa?set_language=eu
 
  • 1 - ESKAERA
  • 2 - Erantzuna

Instantzia

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Eskaera burutzeko elektronikoki sinatu behar da.
Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Elektronikoki egin ezin baduzu, dokumentua deskargatu eta bete dezakezu, Udaletxean ohiko ordutegian errejistratzeko.

docxP2684-01.docx

AYTO13+ON+EU