Egoitza elektronikoa Elgoibar

Dokumentu publikoak

Atal honetan Udaletxeko dokumentu publikoak aurkituko dituzu

Dokumentu bilatzailea

Bilaketa parametroak

Dokumentu eskuragarriak

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018
HP19/0001 Udalaren eraketa akta / Acta de la constitución del Ayuntamiento 2019CGOB0001-056-01.docx
HP19/0002 Tokiko Gobernu Batzarreko Kideen izandapena / Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local 2019CGOB0001-002-001-(02).docx
HP19/0003 Alakteordeen izendapena / Nombramiento de Tenientes de Alcaldía 2019CGOB0001-003-001-(01).docx
HP19/0004 Batzorde informatzaileetako buruak izendatzea / Nombramiento de presidencias de las Comisiones Informativas 2019CGOB0001-004-001-(03).docx
HP19/0005 Arloburuak izendatzea / Nombramiento de Responsables de Área 2019CGOB0001-056-05.pdf
HP19/0006 Korporatiboen ordainsariak / Asignación económica de los corporativos 2019CGOB0001-056-08.pdf
HP19/0007 Batzorde Informatzaileen eraketa eta osaketa / Composición de las Comisiones Informativas 2019CGOB0001-044-002-(02).docx
HP19/0008 Ohiko batzorde informatzaileen maiztasuna / Periodicidad de celebración de las Comisones Informativas 2019CGOB0001-044-002-(03).docx
HP19/0009 Bozeramaileen Batzordea osatzen duen bozeramaileen aldaketa / Modificación de los portavoces que integran la Junta de Portavoces. 2019CGOB0001-047-002-(01).docx
HP19/0010 Debabarrena Mankomunitatean eta badesan korporazioko ordezkarien izendapenen aldaketa onartzea / Aprobación de la modificación del nombramiento de representantes de la corporación en la Mancomunidad de Debabarrena y en Badesa 2019CGOB0001-049-001-(02).docx
Orriak

AYTO100+ON+EU