Egoitza elektronikoa Aretxabaleta

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Biztanleen errolda

Erroldatze ziurtagiria online lortu dezakezu.

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Erregistro Zibila

Erregistro zibileko izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen du.

Eskaera orokorrak

Zure eskaera lotutako tramiteekin bat ez badator, Sarrerako Erregistro Elektronikoan sartu zaitezke eta atal honetan eskaera bideratzea edukiko duzu.

Faktura elektronikoaren ataria

Faktura sortu, ziurtagiri onartuen bidez digitalki sinatu eta Aretxabaletako Udalari bidali ahal izango diozu.

On-line ordainketa

Helbideratu gabeko udal ordainagiriak (zergak, tasak, isunak...) internet bidez ordaintzeko aukera emango dizu.

Azoka

Azokan postua jartzeko edota kale salmentarako baimena

Bide okupazioa

Baimena bide publikoa okupatzeko: asteroko azokan saltoki bat, zenbait elementuz sarbidea izateko, terraza eta mahaien okupazioa…

Diru laguntzak, laguntzak

Udaleko sail edo departamentu desberdinetan diru-laguntza eskatzeko aukera

Diru-bilketa

Tasak eta zergak, saretik ura hartzeko baimena, Ur kontratuan eta zabor zerbitzuan titularraren aldaketak…

Enplegua

Enpleguarekin zerikusia duten jardueretarako diru laguntza eskaerak

Euskara

Euskararekin zerikusia duten jardueretarako diru laguntza eskaerak

Gizarte Zerbitzuak

Gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jardueretarako eskaerak: etxeko laguntza zerbitzua, gizarte larrialdietarako laguntza (GLL-AES), Imsersoko programak…

Hezkuntza

Hezkuntzarekin zerikusia duten jardueretarako diru laguntza eskaerak

Hilerria

Hilerriarekin lotutako izapideak: gorputza ateratzea, hilarria jartzeko eskaera, hilotzak lurperatzea…

Hirigintza

Hirigintza sailarekin zerikusia duten jardueretarako: lizentzia eskaerak (lan txikietarako, lan handietarako, lehen okupazio edo erabilerarako…), hirigintza kontsultak…

Idazkaritza

Informazio eskaera, kexa bat azaldu edota iradokizun bat egin dezake udalari; artxiboa kontsultatzeko eskaera; erroldarekin lotutako izapideak…

Kirola

Diru-laguntzak kirol elkarteentzako

Kontu-hartzailetza

Kontuhartzailetza sailarekin zerikusia duten gaietarako: abala edo fiantza itzultzea, erreziboak…

Kultura

Kultura sailarekin zerikusia duten gaietarako: lokala eta materiala erabiltzeko eskaerak…

Udaltzaingoa

Udaltzaingoarekin zerikusia duten gaietarako: salaketak jartzeko, azokako postua jartzeko edota kale salmenta baimenak…

Ur hornidura

Saretik ura hartzeko baimena, ur kontratuan titular aldaketa…

Ziurtagiriak

Ziurtagiri eskaerak: ezkontza-ziurtagiria, jaiotza ziurtagiria, errolda ziurtagiria…

AYTO13+ON+EU