Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Ongi etorri herritarren atarira

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Eskaerak

Zuk herritarrar, udalari egin ahal dizkiozun eskaerak.

Isunak

Izan dituzun isunen egoera ikus ahal izango duzu.

Tasa eta Zergak

Zure tasa eta zergen egoera ikus ahal izango duzu, eta kopiak eta ziurtagiriak lortu.

Udal Biztanle Errolda

Sistema honen bitartez biztanle erroldan dauden zure datuak kontsultatu eta zirutagiria lortzeko aukera izango duzu.

Ayto53